Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

16.02.2017

Rada Dialogu Społecznego podsumowała działania w roku 2016

  • Podczas obrad posiedzenia prezydium WRDS przyjęło sprawozdanie z zeszłorocznej działalności. Ustalono też harmonogram prac i zgłoszono pierwsze zagadnienia, którymi rada będzie zajmować się w bieżącym roku. Podczas obrad posiedzenia prezydium WRDS przyjęło sprawozdanie z zeszłorocznej działalności. Ustalono też harmonogram prac i zgłoszono pierwsze zagadnienia, którymi rada będzie zajmować się w bieżącym roku.
    Podczas obrad posiedzenia prezydium WRDS przyjęło sprawozdanie z zeszłorocznej działalności. Ustalono też harmonogram prac i zgłoszono pierwsze zagadnienia, którymi rada będzie zajmować się w bieżącym roku.
  • W spotkaniu tym wziął udział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
    W spotkaniu wziął udział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.
  • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 r. przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 r. przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.
    Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 r. przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Przedstawienie sprawozdania z zeszłorocznej działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz ustalenie harmonogramu prac na rok bieżący – to główne punkty obrad posiedzenia prezydium rady. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Jednym z punktów porządku obrad była kwestia zgłoszenia kandydatów do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ponadto dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przedstawił uczestnikom spotkania założenia Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2017 dla województwa mazowieckiego.

Podczas obrad posiedzenia prezydium WRDS przyjęło sprawozdanie z zeszłorocznej działalności. Ustalono też harmonogram prac i zgłoszono pierwsze zagadnienia, którymi będzie zajmować się w bieżącym roku. Wojewoda podkreślił, że dialog społeczny, oparty na spokoju i merytorycznych argumentach, jest bardzo ważny dla funkcjonowania państwa.

Od 17 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. odbyło się 6 posiedzeń WRDS. W analogicznym okresie prezydium WRDS spotkało się 8 razy. W tym samym czasie zwołane zostały 4 posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty oraz jedno posiedzenie Zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia.

W zeszłym roku WRDS zajmowała się m.in. konfliktem pomiędzy pracownikami a pracodawcą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy, strajkiem pielęgniarek w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz sprawą funkcjonowania Oddziału Celnego w Pruszkowie. Ponadto, pod koniec listopada ubiegłego roku, WRDS zorganizowała konferencję na temat zmian w szkolnictwie zawodowym i skutków wynikających z reformy oświaty. W spotkaniu tym wzięli udział Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele administracji samorządowej, rzemieślników, inspekcji pracy, a także reprezentanci związków zawodowych, pracodawców, dyrektorzy szkół zawodowych oraz eksperci.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego została powołana 9 grudnia 2015 roku przy Marszałku Województwa. Zastąpiła działającą od 2002 r. przy Wojewodzie Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, której ostatnie posiedzenie odbyło się we wrześniu 2015 roku. W WRDS zasiadają: Marszałek Województwa, Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców. Głównymi zadaniami WRDS są: rozwój społeczno-gospodarczy Mazowsza, opiniowanie regionalnych strategii i programów, a także mediacja w konfliktach między pracodawcami a pracownikami.

Podobne tematy

Podziel / Share
Marcin Walasik, 16.02.2017, Ilość wejść: 985, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry