Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

19.05.2017

Uchwała rady miasta Otwocka jest zgodna z prawem

Nadzór prawny analizował uchwałę nr  XLVII/354/17 Rady Miasta Otwocka z 30 marca 2017 r. i nie stwierdził jej niezgodności z prawem. Uchwała została wydana na podstawie ustaw reformujących oświatę i dotyczy dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała określiła plan sieci szkół, granice obwodów szkół, oraz warunki przekształcenia gimnazjów w szkoły podstawowe. Każde z czterech gimnazjów publicznych zostało przekształcone w szkołę podstawową. W załączniku nr 5  do uchwały (który jest jej integralnym elementem) ustalono warunki przekształcenia gimnazjów w ośmioletnie szkoły podstawowe. Dniem zakończenia działalności gimnazjum jest 31 sierpnia, co wynika wprost z treści uchwały jak i z przepisów reformujących oświatę. Tym samym pojawiające się informacje o likwidacji tych gimnazjów są całkowicie bezpodstawne i wskazują na brak zaznajomienia się z całością uchwały oraz przepisów rangi ustawowej.

Uchwała Rady Miasta Otwocka jest standardową uchwałą wynikającą z reformy prawa oświatowego. W związku z realizacją reformy oświaty dotychczasowe gimnazja nie są zatem wygaszane, lecz na mocy uchwały zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Otwock, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo oświatowe. 

Podziel / Share
Joanna Bereda, 19.05.2017, Ilość wejść: 1919, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry