Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

13.07.2017

Program „Za życiem”: konsultacje w województwie mazowieckim

Konferencje, warsztaty tematyczne oraz badania opinii społecznej tak będą przebiegać konsultacje programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na Mazowszu spotkania zaplanowano w Brwinowie, Milanówku i Siedlcach.

Głównym celem konsultacji jest opiniowanie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Tematyka konsultacji dotyczy kwestii integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich rodzin.

W województwie mazowieckim zaplanowano spotkania:

 27 lipca 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie, ul. Wiosenna 21,
 28 lipca 2017 r. w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym KSN AW w Milanówku, ul. Piasta 5,
 20 września 2017 r. konferencja regionalna w Siedlcach.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” swoimi działaniami obejmuje:

  • pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin,
  • pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi,
  • podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
  • zwiększenie efektywności i dostępu do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu,
  • wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną,
  • zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Konsultacje społeczne są realizowane w całej Polsce. W sumie odbędą się dwie ogólnopolskie i szesnaście regionalnych konferencji połączonych z warsztatami. Zorganizowane zostaną również 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Dodatkową formą konsultacji społecznych będą wywiady grupowe oraz badania kwestionariuszowe.

W konsultacjach społecznych przewidziano udział ok. 3 350 osób. Udział w nich mogą wziąć zarówno przedstawiciele organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością jak też wszystkie osoby z jakichkolwiek powodów zainteresowane powyższymi problemami. Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń znajdują się na stronie: www.zazyciem.mrpips.gov.pl.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” będzie wprowadzony w znowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Organizatorami spotkań w ramach projektu „Konsultacje +” są Caritas Polska i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 13.07.2017, Ilość wejść: 1025, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry