Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

05.10.2017

Nowy Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał st. bryg. Bogdana Łasicę na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Przyjęcie obowiązków przez nowego komendanta odbyło się podczas uroczystej zbiórki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Fot. KW PSP w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu, Komendantowi Głównemu PSP. Następnie naczelnik wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odczytał akt powołania na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Po odczytaniu aktu, w asyście pocztu sztandarowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie st. bryg. Bogdan Łasica zameldował Komendantowi Głównemu PSP przyjęcie obowiązków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W spotkaniu wziął udział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Fot. KW PSP w Warszawie.

St. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1984 r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1989 r. w zakresie specjalności taktyczno-dowódczej, rozpoczął służbę jako wykładowca w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP.

W latach 1994-1996 pełnił służbę w Wydziale Operacyjnym w ówczesnej Komendzie Rejonowej PSP w Warszawie i Komendzie Wojewódzkiej PSP województwa warszawskiego.

Od 1996 do 2007 roku pełnił służbę w warszawskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych, jako zastępca dowódcy JRG 4 i dowódca JRG 9, pełniąc jednocześnie nieetatową funkcję oficera operacyjnego miasta.

W lutym 2007 r. powołany został na Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy nadzorując do 2010 r. pion operacyjny, a następnie pion logistyki i prewencji.

W tym okresie realizował wiele zadań służbowych związanych m.in. z działaniami przeciwpowodziowymi na obszarze m.st. Warszawy w 2010 r., konferencji i spotkań w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, zabezpieczenia EURO 2012, a w ostatnim czasie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.

W sierpniu 2016 roku został powołany na Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Pełnił funkcję szefa sztabu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP podczas zabezpieczenia operacyjnego Forum Państw Trójmorza oraz wizyty Prezydenta USA w Warszawie w dniach 5-7 lipca 2017 r., a także imprez towarzyszących wydarzeniom związanym z organizacją 41. Posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego na terenie m. st. Warszawy na przełomie czerwca i lipca 2017 roku.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 05.10.2017, Ilość wejść: 1081, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry