Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

06.11.2017

Nowe możliwości dla samorządowców z „Seniorem+”

Ponad stu samorządowców z województwa mazowieckiego wzięło udział w konferencji dotyczącej pomocy społecznej z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Bojanowskiej. Wiceminister przekazała informację, że „Senior+” w kolejnym roku będzie finansowany kwotą 80 milionów złotych.

Podkreśliła, że spotkanie ma charakter cykliczny i w tej formule – udziału samorządowców – będzie realizowane na terenie całego kraju. W imieniu organizatora głos zabrał Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, który podziękował wszystkim za udział w spotkaniu. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i przekazanie postulatów ze strony samorządowej.

Wicewojewoda podkreślił, że program „Senior+” wpisuje się w kompleksowy program wsparcia osób starszych. Sylwester Dąbrowski zaapelował też o aktywne pozyskiwanie środków na rozbudowę opieki nad osobami starszymi – w formie dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+” – przez władze samorządowe.

W części pierwszej spotkania skupiono się na Programie Wieloletnim Senior – na lata 2015-2020, który od roku 2017 realizowany jest we współpracy z urzędami wojewódzkimi. Strategicznym założeniem programu jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”.

Aktualne informacje na temat programu przekazali: Stefan Kołucki – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS oraz Wioletta Kucharska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW. Informacje o „Seniorze+” znajdują się także na portalu.

Zaprezentowano również dobre praktyki „Seniora+”: wypowiedzi oraz występy artystyczne osób z placówek „Seniora+” z Błonia oraz z Komorowa w gminie Wieniawa.

W części drugiej konferencji omówiono inne programy, ujęte również w rządowym programie całościowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację niektórych zadań, jak: mieszkania chronione, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz środowiskowe domy samopomocy.

Informacje o zmianach prawnych dotyczących pomocy bezdomnym dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje odnośnie pomocy dla osób bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego znajdują się na stronie internetowej urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne tematy

Podziel / Share
Monika Bujak, 06.11.2017, Ilość wejść: 959, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry