Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

04.12.2017

„Program Senior+” – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił* otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018. Kwotę do trzystu tys. zł można otrzymać na utworzenie lub doposażenie Dziennego Domu „Senior+” .

Źródło: MRPiPS

Główny cel programu „Senior+” skierowanego do samorządów to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Na realizację programu w 2018 roku zaplanowano kwotę 80 mln złotych. 

W ramach tego programu o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek mogą ubiegać się samorządy. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem: „Konkurs Senior + edycja 2018”, w terminie do 22 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Oferty w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w formie papierowej. Oferta złożona elektronicznie jest równoważna ofercie przedstawionej papierowo.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 22.12.2017 r. Departament Polityki Senioralnej MRPiPS udziela stosownych wyjaśnień dotyczących programu w każdy z wymienionych dni: poniedziałek, środa, piątek – w godzinach: 9.00-12.00, pod nr tel.: (22) 661 18 47. 

Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej – od poniedziałku do piątku – w godzinach: 9.00-15.00, pod nr tel.: (22) 695 71 90, (22) 695 71 82.

* Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert 28.11.2017 r.

Podobne tematy

Podziel / Share
Monika Bujak, 04.12.2017, Ilość wejść: 925, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry