Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

Debaty społeczne o bezpieczeństwie lokalnym

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i intensyfikacja działań prewencyjnych to główne tematy debat społecznych z policją w powiatach ciechanowskim, mławskim i wołomińskim. W spotkaniach uczestniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

Podczas konsultacji w Ciechanowie poruszono temat bezpieczeństwa na drodze krajowej numer 60 w miejscowosci Pęchcin. Mieszkańców gminy Opinogóra niepokoją zasypane śniegiem chodniki przy ruchliwej drodze w Woli Wierzbowskiej. Obawy budzi też nieprawidłowe oznakowanie ulic na terenie Ciechanowa oraz reorganizacja posterunków policji na terenie powiatu.

Uczestnicy debaty w Mławie rozmawiali o współpracy policji i młodych ludzi z samorządem pod kątem organizacji miejsc rekreacyjnych i sposobów spędzania czasu wolnego. Wskazano równiez na konieczność zwiększenia kontroli ciągników rolniczych poruszających się po drogach powiatowych w związku z wykroczeniami, jakie mogą popełniać prowadzący tego typu pojazdy. Podjęto także temat zwiększenia liczby patroli na terenach nie objętych monitoringiem wizyjnym, gdzie częściej dochodzi do przestępstw.

W Wołominie jeden z postulatów zgłoszonych przez mieszkańców dotyczył zwiększenia patroli w miejscowości Cięciwy, gdzie kierowcy nagminnie przekraczają dopuszczalną prędkość. Rozmawiano także o problemie związanym z korzystaniem z dróg loklanych przez tiry omijające drogę krajową nr 50. W Wołominie przy ul. Lipińskiej niebezpieczeństwo stanowi parkowanie samochodów na ścieżce rowerowej. Zła synchronizacja sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 631 jest, zdaniem uczestników debaty, przyczyną korków. Ponadto, mieszkańcy podjęli temat sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym oraz współpracy policji ze strażą miejską.  

Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami Mazowsza o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Tematyka spotkań będzie dotyczyła: zagrożenia przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw (kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozboje, bójka lub pobicie, kradzież samochodu), zapobiegania przemocy w rodzinie, poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W debatach weźmie udział wojewoda mazowiecki, komendanci policji, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańcy danego rejonu. Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W latach 2007 – 2012, w ramach programu, dofinansowano z budżetu wojewody mazowieckiego 28 projektów na łączną kwotę ponad 2 mln zł.
 

Podziel / Share
Michał Mackiewicz, 05.12.2012, Ilość wejść: 4388, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry