Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

09.01.2017

Wystawa prac pensjonariusza domu Senior – WIGOR w Błoniu

W holu głównym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego można oglądać ludowe wycinanki, których autorem jest Andrzej Kubiak. Prace powstały w  Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Błoniu, który dofinansowywany jest z rządowego programu aktywizacji seniorów. Wystawę można oglądać do 27 stycznia.

Andrzej Kubiak przez 12 lat współpracował z Cepelią, dla której tworzył wycinanki łowickie. Na 35 lat zaniechał tej działalności i dopiero w 2016 r. powrócił do swojej pasji w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Błoniu. Chciał w ten sposób ożywić wspomnienia i zachęcić innych uczestników zajęć do rozwijania swoich pasji. Powrót do dawnego hobby zaowocował wystawą zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej w sierpniu 2016 r.

W województwie mazowieckim działa 14 Dziennych Domów „Senior – WIGOR”, w których od poniedziałku do piątku prowadzone są zajęcia dostosowane do potrzeb seniorów – uczestników programu. Głównie są to panele prozdrowotne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i opiekuńcze. Seniorzy aktywne spędzają wolny czas realizując swoje pasje, a także nawiązują relacje społeczne.

Dotąd domy otworzono w Szczutowie (powiat sierpecki), w Radomiu, Woli Karczewskiej (gmina Wiązowna), Komorowie (gmina Wieniawa), Pułtusku, Małej Wsi, Stanowie ( gmina Bodzanów), Wąsewie, Drobinie, Błoniu, Wołominie, Odrzywole, Różanie i Leoncinie.

Placówki dofinansowywane są w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR”. Jego strategicznym celem jest poprawa jakości życia seniorów – osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Na realizację Programu w latach 2015 – 2020 przeznaczono łącznie 340 mln zł  (z tego w 2015 r. – 30 mln zł, w 2016 r. – 40 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 80 mln zł, w 2019 r. – 80 mln zł, w 2020 r. – 80 mln zł).

Obecnie Ministerstwo Rodziny, Rozwoju i Polityki Społecznej przygotowało propozycje  zmian w Programie. Dotyczą one m.in. nazwy („Senior +”), wprowadzenia nowej formy placówki (Klub „Senior +”) oraz finansowania. Zmiany wejdą w życie w 2017 r. 

Podziel / Share
Joanna Bereda, 09.01.2017, Ilość wejść: 1157, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry