Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

13.06.2017

Kontrola placówek zapewniających opiekę – spotkanie w urzędzie

Wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie zasad działania zmierzających do zwiększenia skuteczności kontroli to główne tematy spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W naradzie udział wzięli przedstawiciele komend rejonowych i powiatowych z terenu Komendy Stołecznej Policji oraz inspektorzy, którzy w imieniu Wojewody prowadzą kontrole w placówkach.

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mogą być prowadzone po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Wojewodę obowiązek ich kontroli. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej MUW sprawdzają, czy placówki spełniają standardy usług socjalno-bytowych oraz przestrzegają prawa znajdujących się tam osób. Podczas kontroli pracownicy urzędu współpracują z policjantami.

Następujące w społeczeństwie procesy demograficzne powodują, że usługi skierowane do seniorów stają się coraz popularniejsze i rośnie liczba placówek zapewniających całodobową opiekę. Obecnie w województwie mazowieckim 100 tego typu placówek działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę, około 70 funkcjonuje bez wymaganego prawem zezwolenia. W skali województwa mazowieckiego ponad 90 proc. placówek całodobowej opieki działa na terenie Komendy Stołecznej Policji (Warszawa i powiaty okołowarszawskie), pozostałe zaś na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 13.06.2017, Ilość wejść: 981, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry