Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

13.06.2017

Kontrola placówek zapewniających opiekę – spotkanie w urzędzie

Wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie zasad działania zmierzających do zwiększenia skuteczności kontroli to główne tematy spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W naradzie udział wzięli przedstawiciele komend rejonowych i powiatowych z terenu Komendy Stołecznej Policji oraz inspektorzy, którzy w imieniu Wojewody prowadzą kontrole w placówkach.

Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mogą być prowadzone po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Wojewodę obowiązek ich kontroli. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej MUW sprawdzają, czy placówki spełniają standardy usług socjalno-bytowych oraz przestrzegają prawa znajdujących się tam osób. Podczas kontroli pracownicy urzędu współpracują z policjantami.

Następujące w społeczeństwie procesy demograficzne powodują, że usługi skierowane do seniorów stają się coraz popularniejsze i rośnie liczba placówek zapewniających całodobową opiekę. Obecnie w województwie mazowieckim 100 tego typu placówek działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę, około 70 funkcjonuje bez wymaganego prawem zezwolenia. W skali województwa mazowieckiego ponad 90 proc. placówek całodobowej opieki działa na terenie Komendy Stołecznej Policji (Warszawa i powiaty okołowarszawskie), pozostałe zaś na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Podziel / Share
Joanna Bereda, 13.06.2017, Ilość wejść: 1072, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry