Pomoc dla niepełnosprawnych

Inne wiadomości

18.10.2011

Bezpieczeństwo i bilans czterech lat: kolegium wojewody

Priorytety bezpieczeństwa na Mazowszu, raport z mijających czterech lat pracy oraz zadania pełnomocnika do spraw równego traktowania to główne tematy poruszone na spotkaniu, któremu przewodniczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

  •  www.mazowieckie.pl
    www.mazowieckie.pl

Bezpieczeństwo województwa w III kwartale 2011 r. ocenili przedstawiciele straży pożarnej i policji. O interwencjach związanych z lokalnymi podtopieniami i wichurami, m.in. w powiecie przysuskim, mówił nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, mazowiecki komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej. Przedstawiając czas dojazdu jednostek straży, wskazał na potrzebę priorytetowego traktowania zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu i zapewnianiu natychmiastowej interwencji. Podsumował także wykonywane przez straż pożarną oceny bezpieczeństwa w miejscach wydarzeń związanych z Prezydencją w Unii Europejskiej (m.in. Zamek Królewski, Kancelaria Prezesa rady Ministrów czy Centrum Nauki Kopernik). O poprawie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców mówili przedstawiciele mazowieckiego i stołecznego garnizonu policji. Nadinsp. Ryszard Szkotnicki, mazowiecki komendant wojewódzki policji, skupił się zwłaszcza na przestępczości nieletnich, notowanych m.in. za rozboje, kradzieże, przestępstwa narkotykowe czy kradzieże z włamaniem. Mł. insp. Tadeusz Bereda, zastępca komendanta stołecznego policji, przedstawił m.in. działania policji, zmierzające do walki z kradzieżami samochodów (w tym roku ich ilość wyniosła średnio 9 dziennie).

Bezpieczeństwo na Mazowszu było także jednym z priorytetów, które wojewoda mazowiecki przedstawił w raporcie z mijających czterech lat pracy. Wśród kluczowych zagadnień, realizowanych od 2007 do 2011 r., wojewoda wskazał również dbałość o nowoczesną infrastrukturę, realizowaną z troską o ochronę środowiska. Wśród efektów wymienił nie tylko nowe drogi, ale także poprawę jakości życia mieszkańców (np. dzięki projektom edukacyjnym i sportowym). Dwa pozostałe aspekty, wyróżnione przez wojewodę, objęły m.in. stworzenie otwartego, przyjaznego i zorientowanego na klienta urzędu, likwidację zaległości i zmniejszenie uciążliwości załatwiania spraw. Podkreśli również znaczenie m.in. otwartej polityki informacyjnej urzędu, dialogu społecznego (np. pracodawców i związków zawodowych) oraz konsultacyjnego trybu podejmowania uchwał (np. dotyczących dróg).

Kolegium wojewody było także okazją do przedstawienia nowego pełnomocnika do spraw równego traktowania. Grażyna Kulińska, która objęła tę funkcję, zadba o wdrażanie Krajowego Programu  Działań na Rzecz Równego Traktowania we wszystkich urzędach i jednostkach podległych wojewodzie. Jej zadaniem będzie m.in. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną czy stan cywilny. Wśród działań, podejmowanych w tym zakresie, jest m.in. podniesienie kompetencji urzędników odnośnie walki ze stereotypami. Realizowana jest także kampania społeczna pod hasłem „Zauważ dyskryminację i reaguj”. W jej ramach stworzono portal o tolerancji i równym traktowaniu www.siecrownosci.gov.pl.

Kolegium wojewody to organ doradczy, w skład którego wchodzą wojewoda, wicewojewoda, dyrektor generalny oraz dyrektorzy wydziałów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich. Kolegium dokonuje analizy, przedstawia opinie i wnioski dotyczące m.in. bezpieczeństwa i obronności państwa, koordynacji działania służb, inspekcji, straży i innych jednostek.

Podobne tematy

Podziel / Share
Michał Dec, 18.10.2011, Ilość wejść: 2324, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry