Pomoc dla niepełnosprawnych

Kontakt

Współpraca Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Sylwia Pietrzak

Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

+48 22 695-61-25; 797-853-266  spietrzak@mazowieckie.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Do głównych zadań, określonych w Pełnomocnictwie Nr 13/4/2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. należy:

  • monitorowanie wdrażania narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • wspieranie Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie;
  • pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz innych agencji rządowych;
  • tworzenie i koordynację systemu współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi;
  • wdrażanie jednolitego systemu instrukcji postępowania przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert w wydziałach/biurach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w jednostkach administracji zespolonej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  • kontrola realizacji zadań publicznych na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi;
  • opracowywanie cyklicznych zestawień i raportów oraz innych dokumentów dotyczących współpracy wojewódzkiej administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.
Podziel / Share
Opublikowane przez Sylwia Pietrzak, 13.06.2017, Ilość wejść: 13010, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry