Pomoc dla niepełnosprawnych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Informacja o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Pełnienie funkcji instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego polega w szczególności na:

  1. Wypełnianiu formularzy z serii E400 oraz unijnych dokumentów - SED z serii F dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych stosowanych przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń rodzinnych;
  2. Prowadzeniu korespondencji z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacją Szwajcarską w zakresie wymiany informacji i działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
  3. Wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do polskich świadczeń rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna) oraz świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
  4. Wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
  5. Wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia w całości lub w części, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami.


    W imieniu Wojewody Mazowieckiego zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przedmiocie rozpatrywania wniosków, wypełniania formularzy oraz wydawania decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach realizuje:

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa, tel. 22 695 71 00

 

adres do korespondencji: Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Wszelkich informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać codziennie od godz. 8.00 do 13.00 pod następującymi numerami telefonów:

 

22 695 71 74

22 695 71 83

 

 

Uprzejmie informujemy, że czwartek i piątek są dniami wewnętrznymi, w tych dniach w siedzibie Urzędu nie jest prowadzona obsługa klienta.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Patrycja Kołecka-Kozłowska, 16.01.2018, Ilość wejść: 3631, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry