Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Sprawozdawczość

Sprawozdanie z realizacji zadania zleconego w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim za okres 01.01.2012 – 30.06.2012 r.

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwraca się z prośbą o wypełnienie sprawozdania dotyczącego działalności środowiskowych domów samopomocy, których działalność finansowana była w całości lub częściowo w ramach części  85 – Budżetów wojewodów, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, sporządzonego wg tabel:

-           tabeli nr 1 WPS/ŚDS,

-           tabeli nr 2 WPS/ŚDS

z  poszczególnych podmiotów prowadzących śds.

Sprawozdania należy przekazać do dnia 10 sierpnia 2012 r. do Wydziału Polityki Społecznej lub właściwej miejscowo Delegatury Oddziału Polityki Społecznej MUW.

 

Załączniki :

1.       Tabela nr 1 WPS/ŚDS

2.       Tabela nr 2 WPS/ŚDS

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez : Anna Kasperska, 03.08.2012, Ilość wejść: 923, Rejestr zmian

Komentarz

  • Brak komentarzy