Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Doręczanie pism w formie elektronicznej do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

e-administracja

e PUAPZgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Lista realizowanych przez urząd usług elektronicznych jest dostępna tutaj.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
  • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
    • płyta CD-RW lub DVD-RW,
    • pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
    • dyskietka 1,44 MB,

      (wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
  • podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
  • akceptowane formaty załaczników to:
    • DOC, RTF,
    • XLS,
    • CSV,
    • TXT,
    • GIF, TIF, BMP, JPG,
    • PDF,
    • ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z siedmiu punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie ePUAP.

Punkty potwierdzenia profilu zaufanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i zamiejscowych delegaturach:

Godziny przyjęcia klientów:

Warszawa, Al. Solidarności 81 wejście F, pokój nr 416.

Poniedziałek: 10:00-17:30; Wtorek - Piątek: 8:00-15:00.

Warszawa, ul. Krucza 5/11 wejście E, pokój nr 16.

8:00 - 16:00

Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 10.

8:00 - 16:00

Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15, pokój nr 41.

8:00 - 16:00

Płock, ul. 3 Maja 16, pokój nr 13.
 
8:00 - 16:00

Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53, pokój nr 67.

8:00 - 16:00
Siedlce, ul. Piłsudskiego 38, hala przyjęć interesantów w sprawach paszportowych.

 

Poniedziałek: 8:00-17:30;
Wtorek, Środa, Czwartek: 8:00-15:30;
Piątek: 8:00-14:00.

 

 

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany na terenie całego kraju

Podziel / Share
Opublikowane przez : Michał Dec, 15.03.2009, Ilość wejść: 51338, Rejestr zmian

Komentarz

  • Brak komentarzy