Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO:

Aneta Konieczna

tel.: 22 551 09 21

fax:  22 551 09 31

e-mail: akonieczna@mazowieckie.pl

adres: Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

pokój 400

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Godziny przyjęć obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków przez MWINGiK: poniedziałek 8:00-16:00

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Wykonuje zadania wojewody jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie (Art. 6 a ust. 1 pkt. 1 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. - Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jest organem pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz organem wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (Art. 7 b ust. 2 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne)

Wojewózki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wykonuje zadania niezastrzeżone na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

  • kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w szczególności:
    • zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy
    • posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii; 
  • kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej
  • współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
  • ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków
  • na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia w trybie art. 6a ust. 6. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 7b ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne)

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zgodnie ze Statutem Urzędu działa w ramach Wydziału Geodezji

Podziel / Share
Opublikowane przez : Joanna Krzemińska, 30.03.2009, Ilość wejść: 15465, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz

  • Brak komentarzy