Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Sprawozdawczość za 2013 rok

Sprawozdawczość za 2013 rok

 Wydział Zdrowia
Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

00 – 950 Warszawa pl. Bankowy 3/5
+48 (22) 695 69 87 (do 88)

 

 • INFORMACJA DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

   
   

  W związku z końcem roku 2013 przypominamy o ustawowym obowiązku przekazania sprawozdań statystycznych z działalności i zatrudnienia w Podmiotach Wykonujących Działalność Leczniczą za 2013 rok (art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej Dz. U. Nr 88 poz. 439 z późniejszymi zmianami). Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia funkcjonuje portal sprawozdawczy do przekazywania danych drogą elektroniczną - System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do zalogowania się w systemie SSRMZ i wypełnienia sprawozdań zgodnie z działalnością podmiotu leczniczego w ubiegłym roku. Systemem objęte są sprawozdania: MZ-06, MZ-11, MZ-12, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-88, MZ-89.

   

  System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) dostępny jest >TUTAJ< lub na stronie www.csioz.gov.pl w zakładce Statystyka Publiczna

   
  Prosimy o logowanie się do SSRMZ na kontach, które utworzyliście Państwo na potrzeby ubiegłego okresu sprawozdawczego. W przypadku, gdy nie macie Państwo jeszcze założonego konta w SSRMZ prosimy o zarejestrowanie osoby zajmującej się sprawozdawczością w Państwa Podmiocie leczniczym. W tym celu na stronie do logowania https://ssrmz.csioz.gov.pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz rejestracyjny. Osoby reprezentujące Podmioty i przedsiębiorstwa lecznicze powinny rejestrować się na typ jednostki „Podmiot Leczniczy”. Osoby reprezentujące Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa powinny rejestrować się na typ jednostki "Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa" natomiast osoby reprezentujące praktyki lekarskie i pielęgniarskie powinny rejestrować się na typ jednostki „Praktyka lekarska indywidualna i grupowa” , „Praktyka lekarza dentysty indywidualna i grupowa” lub „Praktyka pielęgniarki/położnej”. Po wybraniu typu jednostki należy wpisać sam Numer księgi rejestrowej i przestawić kursor na inne pole. Wówczas poniżej pojawi się pole Jednostka, w którym należy wybrać jednostkę, którą Państwo reprezentują a dane jednostki uzupełnią się same. Nie należy wpisywać nazwy i danych adresowych jednostki.
   

  Instrukcja użytkowania SSRMZ dla jednostek sprawozdających dostępna jest >TUTAJ<

  Do obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) niezalecana jest przeglądarka Internet Explorer. Prosimy o używanie innych przeglądarek.
 • Osoby do kontaktu

  Sprawozdanie Osoba Telefon e-mail
  MZ-06 Iwona Figura (22) 695-69-88 ifigura@mazowieckie.pl

  MZ-11, MZ-12

  Magdalena Kajcińska

  (22) 695-69-10

  mkajcinska@mazowieckie.pl

  MZ-15

  Olga Matuszewska (22) 695-66-56 omatuszewska@mazowieckie.pl

  MZ-19, MZ-29, MZ-29A, MZ-30

  Przemysław Mirka (22) 695-69-84 pmirka@mazowieckie.pl

  MZ-24

  Jolanta Turek (22) 695-69-09 jturek@mazowieckie.pl

  MZ-88, MZ-89

  Iwona Figura

  (22) 695-69-88

  ifigura@mazowieckie.pl

 • Formularze sprawozdań MZ i objaśnienia do formularzy

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez : Tomasz Rzeczkowski, 10.01.2013, Ilość wejść: 15298, Rejestr zmian

Komentarz

 • Brak komentarzy