Pomoc dla niepełnosprawnych

Najważniejsze informacje

Uroczystości 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku „Cud nad Wisłą” na Mazowszu

W dniach 14-15 sierpnia w Ossowie pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości odbyły się dwudniowe obchody „Cudu nad Wisłą”. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Pamięć o ofiarach sowieckiego ludobójstwa na Polakach z lat 1937-1938

11 sierpnia 2019 roku pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera złożył hołd ponad 100 tys. ofiar sowieckich represji.

Pamięci powstańców warszawskich 1 sierpnia 1944 r.

W czwartek, 1 sierpnia 2019 r. mija 75 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego, największej akcji zbrojnej w okupowanej przez Niemców Europie. Co roku uroczystości upamiętniające rocznicę powstańczego zrywu są okazją do międzypokoleniowych spotkań z powstańcami, okolicznościowych przemówień, składania wieńców i uczczenia symboliczną minutą ciszy w godzinę „W” pamięci o powstańcach.

Porozumienie w sprawie warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dla Mazowsza podpisane

30 lipca 2019 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał porozumienia z Wojewodami określające zasady dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zapewnienie jednolitych warunków przekazywania dopłat organizatorom publicznego transportu zbiorowego we wszystkich regionach Polski.

Prawie 14 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał 18 lipca br. cztery promesy na łączną kwotę blisko 14 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na remonty i przebudowy dróg w województwie mazowieckim, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

Paszporty
Cudzoziemcy
Praca
Unia Europejska
Polityka społeczna
„Mazowieckie – historia Niepodległości”
Służba cywilna

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Mapa województwa

dane powiatów, gmin
oraz ośrodków pomocy społecznej

Kontakt

Godziny pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

Poniedziałek - Piątek 800 - 1600

 Sprawdź szczegółowe godziny przyjęć w Wydziałach.

plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

22 695 69 95

Infolinia o usługach administracji:

  • 222 500 119 - Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  • 222 500 115 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Powyższe numery nie są infolinią Wydziału Spraw Cudzoziemców i Wydziału Rynku Pracy

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego

tel. alarmowy 987

całodobowo

kryzys@mazowieckie.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aktualne projekty

do góry