Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

06.08.2012

E - rozwój Mazowsza

Elektroniczna komunikacja, poprawa terminowości oraz udoskonalenie monitorowania pracy to założenia projektu realizowanego przez urząd wojewódzki wraz z partnerami. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD) ma objąć sześć powiatów: ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, ciechanowski oraz m.st. Warszawa i zostać wdrożony do końca 2014 r. Koszt jego realizacji wyniesie ok. 11,5 mln zł (z czego 85% pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Według założeń projektu, komunikacja pomiędzy podległymi wojewodzie służbami odbywać się będzie przy pomocy elektronicznych skrzynek podawczych. Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia (urząd wojewódzki wraz z delegaturami, kuratorium oświaty, urząd ochrony zabytków oraz wojewódzkie inspekcje i straże) wyposażeni zostaną w elektroniczny system zarządzania dokumentami. Przyczyni się on do eliminacji tradycyjnej, papierowej formy komunikacji. Ponadto, informatyzacja województwa (w tym przekształcanie dokumentów doręczanych w formie papierowej na wersję elektroniczną) m.in. poprawi terminowość realizacji spraw oraz zwiększy efektywności pracy.

EPWiOD powiązany jest z realizowanym już projektem Rozwoju elektronicznego administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Stanowi jego kontynuację na poziomie administracji rządowej. Projekt jest także zgodny z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 

Podobne tematy

Podziel / Share
06.08.2012, Ilość wejść: 3335, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry