Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

18.09.2012

Debata o bezpieczeństwie w Legionowie

Mieszkańcy powiatu legionowskiego zgłosili swoje uwagi i wnioski dotyczące bezpieczeństwa. Organizatorami spotkania byłi: policja, Urząd Miasta Legionowa oraz wojewoda mazowiecki. Kolejne debaty odbędą się 24 września 2012 r. w Garwolinie i w Siedlcach.

 • Od lewej - Mirosław Schossler, komendant stołeczny policji, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki oraz Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.
  Od lewej - Mirosław Schossler, komendant stołeczny policji, Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki oraz Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.
 • Podczas debaty można było zgłaszać uwagi dotyczące bezpieczeństwia w regionie.
  Podczas debaty można było zgłaszać uwagi dotyczące bezpieczeństwia w regionie.
 • W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy powiatu legionowskiego.
  W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy powiatu legionowskiego.

Mieszkańcy zgłosili m.in. problem bezpieczeństwa ludzi starszych, przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Gnieźnieńskiej oraz kwestię parkowania przy dzikiej plaży nad Zegrzem. Ponadto zgłaszano problemy dotyczące: zakłócania ciszy nocnej przez młodzież przesiadującą na podwórkach, plagi graffiti np. na Osiedlu Piaski w Legionowie oraz podpalania altanek śmietnikowych. Kolejne spotkanie odbędzie się za rok. Jego celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

Podczas debaty przedstawiono także statystyki policyjne, m.in. liczbę przestępstw na 100 tys. mieszkańców z rozbiciem na poszczególne gminy powiatu legionowskiego. Zwrócono uwagę na fakt, że czynnikiem wpływającym na przestępczość w tym regionie jest duża liczba turystów (do 100 tys. osób w sezonie) i bliskość Warszawy. W 2012 r. policja odnotowała 5,4 tys. interwencji i zabezpieczała 28 imprez masowych. Na terenie Serocka, Legionowa i Nieporętu policjanci patrolowali ulice wspólnie ze strażą gminną (miejską) i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Samorządy przekazały łącznie 418 tys. zł na dodatkowe patrole i wyposażenie.

Debaty społeczne organizowane przez Komendę Stołeczną Policji i Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami Mazowsza o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. W spotkaniach bierze udział m.in. wojewoda mazowiecki, komendanci policji, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańcy danego rejonu.

Spotkania organizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” polegającego na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwai porządku publicznego. W latach 2007 – 2012, w ramach programu, dofinansowano z budżetu wojewody mazowieckiego 28 projektów na łączną kwotę ponad 2 mln zł.


W spotkaniu w Urzędzie Miasta Legionowo udział wzięli: Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, Mirosław Schossler, komendant stołeczny policji, Paweł Piasecki, p.o. komendanta powiatowego policji w Legionowie i Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa.
 

Podobne tematy

Podziel / Share
18.09.2012, Ilość wejść: 6338, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry