Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

30.12.2016

Zmiana ustawy o Karcie Polaka – nowe kompetencje Wojewody

Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów osiedlenia się w Polsce. Decyzje o przyznaniu świadczenia wydaje Wojewoda. Wnioski można składać od 1 stycznia 2017 r. Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że są jeszcze wolne terminy w styczniu dla osób zainteresowanych umówieniem się w celu złożenia wniosku.

Wsparcie finansowe może otrzymać cudzoziemiec, który złoży do wojewody wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i w terminie do 3 miesięcy wystąpi o przyznanie świadczenia pieniężnego. Pomoc finansowa może być wykorzystana na pokrycie kosztów zagospodarowania oraz bieżącego utrzymania w Polsce i przysługuje cudzoziemcowi, jego małżonkowi oraz małoletnim dzieciom przebywającym wraz z cudzoziemcem w Polsce. Z opłaty skarbowej zwolniony jest wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka, natomiast do wniosku o przyznanie świadczeń należy wnieść opłacę skarbową w wysokości 10 zł.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w kwocie stanowiącej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy:
   równowartość 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku na wnioskodawcę i jego małżonka,
  równowartość 50 proc. tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60 proc. tych kwot.

Decyzje o przyznaniu świadczenia pieniężnego wydaje Wojewoda, natomiast wypłaty świadczeń dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy. Wypłaty dokonywane będą w transzach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane przez cudzoziemca konto bankowe.
W przypadku zmiany miejsca pobytu cudzoziemca lub członków jego rodziny na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwym do wypłaty świadczenia pozostanie starosta wskazany w decyzji wojewody.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć osobiście w Urzędzie lub przesłać pocztą:

 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  ul. Marszałkowska 3/5, parter, stanowiska nr 10-11 
  godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00, środa jest dniem bez obsługi interesanta.
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  ul. Żeromskiego 53, II piętro, pokój 261
  godziny przyjęć: poniedziałek: 08.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.30

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć osobiście wraz z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę w siedzibie Wydziału lub w Delegaturze w Radomiu, dzwoniąc pod numer telefonu (22) 695 67 71 lub wysyłając e-mail na adres: wniosek@mazowieckie.pl (podając swój numer telefonu z prośbą o kontakt w celu umówienia na złożenie wniosku).

 • w Biurze Podawczym
  ul. Marszałkowska 3/5, stanowisko nr 8,
  godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 15.00,
  środa jest dniem bez obsługi interesanta,
 • w Punkcie Przyjmowania Korespondencji
  pl. Bankowy 3/5, wejście B, parter, pokój 39
  godziny przyjęć: poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
  ul. 17 Stycznia 7, parter, pokój 10,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
  ul. 3 Maja 16, parter, pok. 10,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38, parter, pok. 14,
 • w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce
  ul. Gorbatowa 15, parter, pok. 46B

Godziny przyjęć w Delegaturach: poniedziałek: 10.00 - 17.30, wtorek - piątek: 8.00 - 15.30

Dokumenty składane w Biurze Podawczym i Punkcie Przyjmowania Korespondencji nie będą weryfikowane i potwierdzane za zgodność z oryginałem.

 • Pocztą na adres: 
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Wydział Spraw Cudzoziemców
  ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa.

Podobne tematy

Podziel / Share
30.12.2016, Ilość wejść: 17131, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry