Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

16.03.2017

Ustawa metropolitalna - spotkanie z samorządami

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wspólnie z posłem Jackiem Sasinem spotkali się z przedstawicielami władz m.st. Warszawy i samorządów okołowarszawskich. Było to kolejne spotkanie poświęcone projektowi ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Jej projekt, powołujący metropolię warszawską, przygotowany został przez posłów partii Prawo i Sprawiedliwość.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i poseł Jacek Sasin ponownie spotkali się z samorządowcami aby rozmawiać o utworzeniu metropolii warszawskiej. Dla samorządów została przygotowana ankieta poruszająca najistotniejsze kwestie związane z utworzeniem metropolii. Ich przedstawiciele wypowiedzieli się m.in. co do kompetencji, w jakie powinna zostać wyposażona metropolia.

Najczęściej wskazywano na konieczność wyposażenia nowej jednostki w kompetencje zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Odniesiono się również do kwestii, jakie problemy dotyczące gminy mogłyby zostać rozwiązane dzięki metropolii. Poza poprawą jakości komunikacji i obniżeniem cen biletów metropolia według ankietowanych mogłaby pomóc rozwiązać problem remontów i przebudowy dróg wojewódzkich. Większość negatywnie odniosi się do sposobu wyboru rady metropolii. Podkreślono m.in. brak proporcjonalności wyborów.

Dobrze, że rozpoczęła się merytoryczna dyskusja dotycząca metropolii. Dialog w tej sprawie jest niezbędny, aby spełniony był najważniejszy cel tej ustawy – poprawa jakości życia mieszkańców – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Poseł Jacek Sasin, podczas spotkania zapowiedział konsultacje z mieszkańcami gmin, które wedle projektu należałyby do metropolii.

Akcja informacyjna będzie miała bardzo szeroki zasięg, obejmie obszar zamieszkany przez 2,5 mln osób. Mieszkańcy dostaną ulotki, będą też mogli wypełnić ankiety, uruchomiona będzie specjalna strona internetowa. Chcemy, żeby mieli pełny dostęp do wiedzy na temat projektu – powiedział Jacek Sasin.

Utworzenie metropolii to szansa na rozwój stolicy i znajdujących się wokół niej samorządów przy jednoczesnym zachowaniu niezależności  i suwerenności gmin. Projekt ustawy zakłada powstanie metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, w skład której, poza stolicą, mają wejść gminy okołowarszawskie. Jednostka metropolitalna będzie m.in. wykonywać zadania powiatu, kształtować ład przestrzenny, rozwijać transport zbiorowy, zarządzać drogami publicznymi (z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych).

Podobne tematy

Podziel / Share
Ewa Filipowicz, 16.03.2017, Ilość wejść: 1625, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry