Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

25.10.2017

Działacze społeczni odznaczeni w MUW

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, trzynaście Krzyży Zasługi i pięć medali „Pro Patria” otrzymali naukowcy, społecznicy i działacze związani ze sportem, którzy łącząc pracę zawodową z pasją, działają na rzecz swoich „Małych Ojczyzn”.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. wręczył odznaczenia państwowe i resortowe, w tym: jeden Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, trzy Złote Krzyże Zasługi, sześć Srebrnych Krzyży Zasługi, dwa Brązowe Krzyże Zasługi i dwa medale „Pro Patria”.

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski otrzymał Piotr Michał Ogiński – jeden z głównych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Ruchu Młodej Polski. W czasie stanu wojennego internowany. Był zaangażowany w obronę więźniów politycznych.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali:

 • Jan Marszałek – poeta, pisarz, publicysta, wydawca, działacz opozycji. W latach 1993-2006 redaktor naczelny pisma Światowej Federacji Polskich Kombatantów „Westerplatte”. Od 2001 roku pełni funkcję zastępcy Komendanta ŚFPK gen. A. Hedy „Szarego”. Działał na rzecz niepodległości Polski.
 • Paweł Pichniarczyk – naukowiec. Zajmuje się pracami naukowo-badawczymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych, szkła i ceramiki oraz opracowaniem i wdrażaniem technologii ich produkcji.
 • Renata Maria Schur – ekonomista. Związana z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym, w którym jest od 1989 roku członkinią władz krajowych. Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność w latach 1981-1982.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

 •  Jan Wojciech Bystroń – pracownik Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa, specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego. Współdziała w lokalnych projektach związanych z ochroną przyrody i w pracach na rzecz zarządzania kryzysowego.
 • Włodzimierz Ryszard Gąsiorek – działacz społeczny, jego pasją jest sport motorowy. Jest twórcą Izby Pamięci, w której zgromadził zabytkowe modele polskich motocykli. Prowadzi „Spotkania z Historii Polskiej Motoryzacji” dla młodych miłośników motoryzacji.
 • Dariusz Tadeusz Gil – działacz społeczny. Prowadzi i nadzoruje szkolenia komunikacyjne w WFM Motor Klub Wawer, w których bierze udział corocznie wielu uczniów. Zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 • Jerzy Józef Księżak – przedsiębiorca, innowator, współorganizator lokalnego rynku pracy. Działa charytatywnie.
 • Ewa Beata Skrońc-Bielak – stołeczny nauczyciel, działa w Radzie Osiedla i w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Koordynuje edukację varsavianistyczną i kulturalną. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Brązowe krzyże zasługi otrzymali:

 • Wiesław Bartosiak – przedsiębiorca, społecznik, radny w latach 1988-2014.
 • Krzysztof Kranz – instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, pracownik administracji samorządowej. Działa na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Teresa Chojnacka-Szpetulska – harcerka, uczestniczyła w odbudowie Warszawy. Była pracownikiem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Rolniczych w Łodzi. Od trzydziestu pięciu lat należy do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Jest członkinią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Działa w Polskim Czerwonym Krzyżu, jest Honorowym Krwiodawcą.
 • Wacław Tomasz – należy do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, w którym organizuje wydarzenia kulturalne i okolicznościowe. Działa społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej. Współorganizator akcji charytatywnych.

Medale „Pro Patria” otrzymali:

 • Grzegorz Awsiukiewicz – od dwudziestu siedmiu lat działa na rzecz społeczności Błonia i okolic. Bierze udział w uroczystościach państwowych, patriotycznych i kościelnych jako dowódca pocztu sztandarowego Klubu HDK Strażak. Dzięki jego działaniom pozyskano relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego i  św. Jana Pawła II.
 • Alicja Cecerska-Żabka – społecznik, związana z Miastem i Gminą Błonie. Współpracuje z Caritas Polska.
 • Sylwester Dobrogost – wieloletni społecznik, działacz Ochotniczej Straży Pożarnej. Współzałożyciel Izby Pamięci poświęconej ponad stuletniej pracy OSP Błonie.
 • ks. prałat Tadeusz Jaworski – społecznik związany z Błoniem oraz powiatem warszawsko - zachodnim. Jest proboszczem parafii p.w. Narodzenia Pańskiego i kustoszem cmentarza w Palmirach. Jest inicjatorem utworzenia Sanktuarium Matki Boskiej Radosnej Opiekunki Przyrody i promotorem wydarzeń patriotycznych.
 • Kazimierz Grzejszczak – społecznik związany z Gminą Błonie. Był wśród inicjatorów pozyskania relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Jana Pawła II.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu – za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju. Jest też nadawany za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną. Ponadto orderem tym odznaczane są osoby wyróżniające się wybitnymi zasługami dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść dla kraju. Może być także wręczony za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2011 roku i jest przyznawany osobom i instytucjom za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Bookmark and Share
Natalia Lech, 25.10.2017, Ilość wejść: 1620, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry