Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

25.10.2017

Działacze społeczni odznaczeni w MUW

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, trzynaście Krzyży Zasługi i pięć medali „Pro Patria” otrzymali naukowcy, społecznicy i działacze związani ze sportem, którzy łącząc pracę zawodową z pasją, działają na rzecz swoich „Małych Ojczyzn”.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. wręczył odznaczenia państwowe i resortowe, w tym: jeden Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, trzy Złote Krzyże Zasługi, sześć Srebrnych Krzyży Zasługi, dwa Brązowe Krzyże Zasługi i dwa medale „Pro Patria”.

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski otrzymał Piotr Michał Ogiński – jeden z głównych działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Ruchu Młodej Polski. W czasie stanu wojennego internowany. Był zaangażowany w obronę więźniów politycznych.

Złote Krzyże Zasługi otrzymali:

 • Jan Marszałek – poeta, pisarz, publicysta, wydawca, działacz opozycji. W latach 1993-2006 redaktor naczelny pisma Światowej Federacji Polskich Kombatantów „Westerplatte”. Od 2001 roku pełni funkcję zastępcy Komendanta ŚFPK gen. A. Hedy „Szarego”. Działał na rzecz niepodległości Polski.
 • Paweł Pichniarczyk – naukowiec. Zajmuje się pracami naukowo-badawczymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych, szkła i ceramiki oraz opracowaniem i wdrażaniem technologii ich produkcji.
 • Renata Maria Schur – ekonomista. Związana z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym, w którym jest od 1989 roku członkinią władz krajowych. Była działaczką Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność w latach 1981-1982.

Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali:

 •  Jan Wojciech Bystroń – pracownik Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa, specjalista w dziedzinie górnictwa odkrywkowego. Współdziała w lokalnych projektach związanych z ochroną przyrody i w pracach na rzecz zarządzania kryzysowego.
 • Włodzimierz Ryszard Gąsiorek – działacz społeczny, jego pasją jest sport motorowy. Jest twórcą Izby Pamięci, w której zgromadził zabytkowe modele polskich motocykli. Prowadzi „Spotkania z Historii Polskiej Motoryzacji” dla młodych miłośników motoryzacji.
 • Dariusz Tadeusz Gil – działacz społeczny. Prowadzi i nadzoruje szkolenia komunikacyjne w WFM Motor Klub Wawer, w których bierze udział corocznie wielu uczniów. Zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 • Jerzy Józef Księżak – przedsiębiorca, innowator, współorganizator lokalnego rynku pracy. Działa charytatywnie.
 • Ewa Beata Skrońc-Bielak – stołeczny nauczyciel, działa w Radzie Osiedla i w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Koordynuje edukację varsavianistyczną i kulturalną. Należy do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Brązowe krzyże zasługi otrzymali:

 • Wiesław Bartosiak – przedsiębiorca, społecznik, radny w latach 1988-2014.
 • Krzysztof Kranz – instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, pracownik administracji samorządowej. Działa na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 • Teresa Chojnacka-Szpetulska – harcerka, uczestniczyła w odbudowie Warszawy. Była pracownikiem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Rolniczych w Łodzi. Od trzydziestu pięciu lat należy do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Jest członkinią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Działa w Polskim Czerwonym Krzyżu, jest Honorowym Krwiodawcą.
 • Wacław Tomasz – należy do Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, w którym organizuje wydarzenia kulturalne i okolicznościowe. Działa społecznie w Ochotniczej Straży Pożarnej. Współorganizator akcji charytatywnych.

Medale „Pro Patria” otrzymali:

 • Grzegorz Awsiukiewicz – od dwudziestu siedmiu lat działa na rzecz społeczności Błonia i okolic. Bierze udział w uroczystościach państwowych, patriotycznych i kościelnych jako dowódca pocztu sztandarowego Klubu HDK Strażak. Dzięki jego działaniom pozyskano relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego i  św. Jana Pawła II.
 • Alicja Cecerska-Żabka – społecznik, związana z Miastem i Gminą Błonie. Współpracuje z Caritas Polska.
 • Sylwester Dobrogost – wieloletni społecznik, działacz Ochotniczej Straży Pożarnej. Współzałożyciel Izby Pamięci poświęconej ponad stuletniej pracy OSP Błonie.
 • ks. prałat Tadeusz Jaworski – społecznik związany z Błoniem oraz powiatem warszawsko - zachodnim. Jest proboszczem parafii p.w. Narodzenia Pańskiego i kustoszem cmentarza w Palmirach. Jest inicjatorem utworzenia Sanktuarium Matki Boskiej Radosnej Opiekunki Przyrody i promotorem wydarzeń patriotycznych.
 • Kazimierz Grzejszczak – społecznik związany z Gminą Błonie. Był wśród inicjatorów pozyskania relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Jana Pawła II.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu – za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju. Jest też nadawany za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną. Ponadto orderem tym odznaczane są osoby wyróżniające się wybitnymi zasługami dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami. Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść dla kraju. Może być także wręczony za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2011 roku i jest przyznawany osobom i instytucjom za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Bookmark and Share
Natalia Lech, 25.10.2017, Ilość wejść: 1141, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry