Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

26.10.2017

Spotkanie Wojewody z mediami

Program 500 plus, ochrona zabytków oraz dekomunizacja  to tematy kolejnego cyklicznego spotkania informacyjnego, śniadanie prasowe zorganizowane przez Zdzisława Sipierę, Wojewodę Mazowieckiego. W trakcie spotkania przedstawiciele mediów mieli możliwość rozmowy na temat najbardziej istotnych bieżących zadań Wojewody. W śniadaniu uczestniczył też Antoni Oleksicki, Zastępca  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przejęcie zadań Stołecznego Konserwatora Zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Celem rozwiązania porozumienia w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia spraw z zakresu ochrony zabytków była poprawa ochrony zabytków w stolicy. W przypadku strategicznej roli Warszawy nieodpowiednie jest połączenie na jednym poziomie decyzyjnym – spraw budowlanych i oceny konserwatorskiej. Musi być jasność, że konserwator stoi na straży zabytków. Ochrona zabytków znajduje się w kompetencjach rządu, a Stołeczny Konserwator wykonuje te zadania w imieniu Wojewody. Istnieje potrzeba jasnej odpowiedzialności w tym zakresie, stąd konieczność zmiany. Wojewoda poinformował o finalizacji przekazywania zadań Stołecznego Konserwatora Zabytków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Prace przebiegły sprawnie. Dziękuję pracownikom obydwu urzędów za dobrą współprace – powiedział Zdzisław Sipiera.

Z 700 spraw, którymi zajmował się Stołeczny Konserwator, do MWKZ już zostało przekazanych 440 spraw. Wojewoda nie widzi żadnych zagrożeń w tej kwestii.

Dobiegają końca procedury konkursowe na nowych pracowników MWKZ.  Wojewoda podkreślił, że zostały zapewnione środki na wydatki bieżące i zakup wyposażenia (m.in. meble, komputery, inny sprzęt IT oraz zwiększenie budżetu płacowego. Łącznie budżet WUOZ na 2017 r. został zwiększony o 799 650 złotych. Zwiększone zostaną także środki na ochronę zabytków na Mazowszu.

- od 1 listopada Mazowiecki Konserwator Zabytków przejmuje wszelkie kompetencje od Stołecznego - podsumował Wojewoda.

Dekomunizacja

Wedle Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września. Wojewoda trzykrotnie na piśmie poinformował wszystkie gminy i powiaty o wejściu w życie ustawy dekomunizacyjnej oraz o procedurach i terminach z nią związanych. W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku Wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną  z ustawą (w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin dla samorządu), przy czym jest obowiązany do uzyskania opinii IPN.

Wojewoda będzie podejmował konkretne decyzje po analizie uchwał i nazw (która obecnie trwa). Zakres zmian dokonanych przez Radę m. st. Warszawy jest absolutnie niewystarczający. Samorząd warszawski sam pozbawił się wpływu na ten proces. Ja ze swoich uprawnień na pewno skorzystam i zrealizuję zadania określone przez ustawę – podkreślił Wojewoda.

Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Program 500 plus

- 1 października ruszył nowy okres świadczeniowy, od sierpnia można składać wnioski. Świadczenie z wyrównaniem otrzymają te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października – zaapelował Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Więcej informacji o programie tutaj.

 

 

 

Podobne tematy

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 26.10.2017, Ilość wejść: 1039, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry