Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

06.11.2017

Nowe możliwości dla samorządowców z „Seniorem+”

Ponad stu samorządowców z województwa mazowieckiego wzięło udział w konferencji dotyczącej pomocy społecznej z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Bojanowskiej. Wiceminister przekazała informację, że „Senior+” w kolejnym roku będzie finansowany kwotą 80 milionów złotych.

Podkreśliła, że spotkanie ma charakter cykliczny i w tej formule – udziału samorządowców – będzie realizowane na terenie całego kraju. W imieniu organizatora głos zabrał Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, który podziękował wszystkim za udział w spotkaniu. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i przekazanie postulatów ze strony samorządowej.

Wicewojewoda podkreślił, że program „Senior+” wpisuje się w kompleksowy program wsparcia osób starszych. Sylwester Dąbrowski zaapelował też o aktywne pozyskiwanie środków na rozbudowę opieki nad osobami starszymi – w formie dziennych domów „Senior+” i klubów „Senior+” – przez władze samorządowe.

W części pierwszej spotkania skupiono się na Programie Wieloletnim Senior – na lata 2015-2020, który od roku 2017 realizowany jest we współpracy z urzędami wojewódzkimi. Strategicznym założeniem programu jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”.

Aktualne informacje na temat programu przekazali: Stefan Kołucki – Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS oraz Wioletta Kucharska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW. Informacje o „Seniorze+” znajdują się także na portalu.

Zaprezentowano również dobre praktyki „Seniora+”: wypowiedzi oraz występy artystyczne osób z placówek „Seniora+” z Błonia oraz z Komorowa w gminie Wieniawa.

W części drugiej konferencji omówiono inne programy, ujęte również w rządowym programie całościowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację niektórych zadań, jak: mieszkania chronione, domy dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz środowiskowe domy samopomocy.

Informacje o zmianach prawnych dotyczących pomocy bezdomnym dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje odnośnie pomocy dla osób bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego znajdują się na stronie internetowej urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobne tematy

Podziel / Share
06.11.2017, Ilość wejść: 1712, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry