Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

30.11.2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionych uczniów

Na Mazowszu przyznawane są stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uzdolnionych uczniów. Dotychczas otrzymali je uczniowie m.in. z Warszawy i powiatów sąsiadujących, jak również z Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego i ciechanowskiego.

Stypendia w Warszawie

266 najzdolniejszych uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczył Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przyjmijcie moje najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Jestem przekonana, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium będzie dla Was zachętą do dalszej pracy – powiedziała Kurator Aurelia Michałowska do nagrodzonych uczniów.

Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski pogratulował wszystkim wyróżnionym i życzył dalszych sukcesów.

Uroczystość uświetnił występ chóru XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Kołłątaja w Warszawie pod dyrekcją Doroty Wojtasiewicz-Błachowskiej.

Stypendia w Ostrołęce

Ostrołęccy uczniowie uczestniczyli w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu w uroczystym wręczeniu stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Czterdzieścioro ośmioro uczniów z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego dzięki swoim wynikom w nauce zostało nagrodzonych państwowymi stypendiami.

Uczniowie otrzymali decyzje o ich przyznaniu z rąk Krzysztofa Bieńkowskiego, Kierownika Delegatury MUW w Ciechanowie, i Andrzeja Sosnowskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty. Andrzej Sosnowski podczas spotkania z uczniami i rodzinami podkreślił:

Przyznanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów to dla was wielkie osiągnięcie, ale okupione czasami bardzo dużym wysiłkiem. Pamiętajcie, drodzy uczniowie, że nauka to ogromne morze, im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Przed wami jeszcze studia wyższe i stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MKO

Podczas uroczystości byli obecni uczniowie, nauczyciele, rodziny, władze miast, przedstawiciele samorządów oraz dyrektorzy, pracownicy jednostek i wydziałów poszczególnych delegatur Kuratorium Oświaty w Warszawie. Nagrody za osiągnięcia naukowe w postaci stypendium otrzymali uczniowie z Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego oraz powiatów: ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego, wyszkowskiego. Stypendium otrzymuje jeden uczeń danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Źródło: MKO

Stypendia w Płocku

Anna Cicholska i Elżbieta Gapińska − Posłanki na Sejm RP − wręczyły czterdzieściorgu dwóm uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów. W uroczystym odbiorze stypendiów udział wzięła Kierownik Delegatury MUW w Płocku Marlena Mazurska oraz Dorota Skrzypek − Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Źródło: MKO

Źródło: MKO

Stypendia w Ciechanowie

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyło się podczas uroczystości z udziałem Kierownika Delegatury MUW w Ciechanowie Krzysztofa Bieńkowskiego i Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Andrzeja Sosnowskiego.

Dyplomy wręczono w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – Oranżerii przy udziale Poseł RP Anny Cicholskiej.

W uroczystym przekazaniu uczniom stypendialnych dyplomów udział wzięli również: Andrzej Piegutkowski, Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze, Włodzimierz Adam Wojnarowski, Starosta Mławski, Jerzy Rzymowski, Starosta Żuromiński, Piotr Czyżyk, Wójt Gminy Opinogóra Górna.

Spotkanie poświęcone uczniom było okazją także do uhonorowania kilkunastu osób odznaczeniami, dyplomami i nagrodami za wybitne osiągnięcia w pracy oświatowej. Kilku nauczycieli otrzymało odznaczenia Ministra Edukacji Narodowej – medale Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas wydarzenia w Muzeum Romantyzmu zaprezentowano dane statystyczne – rozwój szkół w regionie i nabór uczniów na poszczególne kierunki kształcenia w liceach i szkolnictwie zawodowym. Część artystyczną stanowił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pułtusku.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzymującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre.

Stypendia w Siedlcach

Podczas uroczystości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach  dyplomy z rąk Doroty Skrzypek − Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty, Marka Renika − Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach odebrało 41 uczniów ze szkół funkcjonujących na terenie Delegatury w Siedlcach. Wydarzenie uatrakcyjniła swoim występem grupa wokalno- instrumentalna działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

Źródło: MKO

Stypendia w regionie radomskim

1 grudnia 2017 r. w Muzeum Witolda Gombrowicza w podradomskiej Wsoli odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia otrzymało 67 osób.  Stypendyści odebrali dyplomy i gratulacje z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza, Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Dariusza Bąka, Posła na Sejm RP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się samorządowcy, przedstawiciele  związków zawodowych, dyrektorzy szkół, rodzice stypendystów. W  programie artystycznym uroczystości znalazły się utwory muzyki poważnej i rozrywkowej w wykonaniu artystów: Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył, Łukasza Ciecierskiego i Karola Sionka.

 

 

Bookmark and Share
Monika Bujak, 30.11.2017, Ilość wejść: 1628, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry