Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.11.2017

Rady społeczne przy szpitalach – spotkanie z Wojewodą Mazowieckim

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przedstawił stanowisko dotyczące umacniania roli rad społecznych na Mazowszu. Spotkanie przedstawicieli Wojewody delegowanych do rad społecznych – działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na Mazowszu zorganizowano w sali im. S. Starzyńskiego w MUW.

Spotkanie otworzył Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Jarosław Chmielewski. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślił, iż rady są reprezentantami państwa i Wojewody w terenie.

Podczas spotkania Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera skierował do stu przedstawicieli rad obecnych w MUW swoje uwagi dotyczące bieżącej sytuacji rad na Mazowszu, jak i perspektywy ich prac, odnosząc się jednocześnie do umacniania na poziomie lokalnym praworządności. Wojewoda Mazowiecki mówił o sprawnym działaniu rad, przez które realizowana jest pomoc Wojewodzie w terenowych publicznych placówkach zdrowia. Autonomiczne prowadzenie prac przez rady jest wpisane w funkcjonujący w Polsce system opieki zdrowotnej. Wojewoda Zdzisław Sipiera nadmienił też o znaczeniu systemu IOWISZ w inwestycjach związanych ze zdrowiem.

Uczestnikami spotkania byli również: Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW; prof. dr n. med. Jacek Rafał Imiela – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, dr n. med. Marek Stopiński Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, Krzysztof Urban – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli MUW Bogusław Krupa, Anna Pietrzak – Kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Kontroli MUW.

Do zadań rad społecznych należy m.in. opiniowanie w sprawach dotyczących zakupu sprzętu medycznego lub przyjęcia aparatury w formie darowizny, przekształcenia lub likwidacji placówki. Pełnią także rolę organu doradczego w sprawach wydawania wniosków i opinii dotyczących planu finansowego, inwestycyjnego czy podziału zysków.

 

Podziel / Share
Monika Bujak, 22.11.2017, Ilość wejść: 549, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry