Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.11.2017

Rady społeczne przy szpitalach – spotkanie z Wojewodą Mazowieckim

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przedstawił stanowisko dotyczące umacniania roli rad społecznych na Mazowszu. Spotkanie przedstawicieli Wojewody delegowanych do rad społecznych – działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na Mazowszu zorganizowano w sali im. S. Starzyńskiego w MUW.

Spotkanie otworzył Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Jarosław Chmielewski. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślił, iż rady są reprezentantami państwa i Wojewody w terenie.

Podczas spotkania Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera skierował do stu przedstawicieli rad obecnych w MUW swoje uwagi dotyczące bieżącej sytuacji rad na Mazowszu, jak i perspektywy ich prac, odnosząc się jednocześnie do umacniania na poziomie lokalnym praworządności. Wojewoda Mazowiecki mówił o sprawnym działaniu rad, przez które realizowana jest pomoc Wojewodzie w terenowych publicznych placówkach zdrowia. Autonomiczne prowadzenie prac przez rady jest wpisane w funkcjonujący w Polsce system opieki zdrowotnej. Wojewoda Zdzisław Sipiera nadmienił też o znaczeniu systemu IOWISZ w inwestycjach związanych ze zdrowiem.

Uczestnikami spotkania byli również: Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW; prof. dr n. med. Jacek Rafał Imiela – Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, dr n. med. Marek Stopiński Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych, Krzysztof Urban – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli MUW Bogusław Krupa, Anna Pietrzak – Kierownik Oddziału Kontroli Wydziału Kontroli MUW.

Do zadań rad społecznych należy m.in. opiniowanie w sprawach dotyczących zakupu sprzętu medycznego lub przyjęcia aparatury w formie darowizny, przekształcenia lub likwidacji placówki. Pełnią także rolę organu doradczego w sprawach wydawania wniosków i opinii dotyczących planu finansowego, inwestycyjnego czy podziału zysków.

 

Podziel / Share
Monika Bujak, 22.11.2017, Ilość wejść: 797, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry