Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

29.11.2017

Konferencja „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”

Dobre praktyki, konkretne działania, jak również informacje od osób zaangażowanych w pracę z dziećmi przedstawiono podczas konferencji naukowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej, Wicewojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W konferencji udział wziął Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce Marcin Grabowski.

Na konferencję „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”, będącą częścią kampanii o tym tytule, udostępniło swoją siedzibę Ostrołęckie Centrum Kultury. Kampanię zainaugurowano na początku listopada br. w Radomiu podpisaniem deklaracji współpracy przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dzisiejsza konferencja stanowiła podsumowanie cyklu seminariów projektowych.

Na konferencji obecni byli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska i insp. Marek Świszcz, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Nasze działania koncentrują się wokół tzw. trójkąta bezpieczeństwa. Składają się na niego: edukacja i wychowanie, narzędzia oraz przepisy i penalizacja. Wszystko to na rzecz bezpieczeństwa w szkołach – podsumowała Minister Anna Zalewska.

Wydarzenie rozpoczęło przedstawienie profilaktyczne pt. „Sekret”. Następnie podinspektor Agnieszka Guza – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zapoznała uczestników z założeniami kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” i zaplanowanymi działaniami.

Kolejno Milena Romanik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce omówiła najczęściej wykrywane substancje psychoaktywne w badaniach laboratoryjnych. Sędzia Waldemar Ustaszewski, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Ostrołęce, przedstawił regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w szczególności w kwestii kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Dorota Rogulska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie, zapoznała obecnych z pracą z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem. Dobre praktyki z pracy pedagogów zaprezentował Marek Wółkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrołęce.

W ramach kampanii w szkołach, w roku szkolnym 2017/2018, zostaną przeprowadzone badania w obszarze zagrożeń środkami odurzającymi. Opracowane wyniki będą wykorzystane przy planowaniu kolejnych działań profilaktycznych. Elementami wpisanymi w projekt „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” są m.in.: konferencje regionalne, międzyszkolne debaty powiatowe i młodzieżowe, spotkania z radami pedagogicznymi i rodzicami i podejmowanie interaktywnych działań profilaktycznych (np. konkursy, spotkania filmowe, zawody sportowe itp.).

Inicjatywa jest skierowana do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży: klas VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Podobne tematy

Podziel / Share
Monika Bujak, 29.11.2017, Ilość wejść: 471, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry