Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

15.12.2017

Spotkanie świąteczne mniejszości narodowych i etnicznych

Przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z Mazowsza wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu z Wicewojewodą Arturem Standowiczem i Agnieszką Zawadzką, Pełnomocnikiem Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania.

Reprezentanci zaproszonych organizacji przybliżyli swoją działalność i poinformowali o najważniejszych wydarzeniach w bieżącym roku. Wicewojewoda Artur Standowicz podkreślił, że organizacje mniejszości na Mazowszu prężnie działają, są kreatywne i aktywne. Dodał również, że mają wkład w rozwój społeczny i kulturalny województwa. Przy tej okazji podziękował za współpracę z Wojewodą i wyraził nadzieję, że przyszły rok będzie równie udany. Tematem rozmów była także rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i organizowane z tej okazji wydarzenia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Fundacja Ormiańska, Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska", Związek Karaimów Polskich,  Karaimskie Dziedzictwo, Związek Tatarów RP Oddział Mazowiecki.

Na co dzień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kontaktami z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi Mazowsze zajmuje się Agnieszka Zawadzka, Pełnomocnik Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania.

Czym jest mniejszość narodowa lub etniczna?

Grupa obywateli polskich, która jest mniej liczna od pozostałej części ludności, a poza tym:

  • w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją i dąży do jej zachowania;
  •   ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej lub etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
  •   jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Polski od co najmniej 100 lat oraz utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Obecnie za mniejszości narodowe uznaje się: Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców i Żydów, a za mniejszości etniczne: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów.

Podziel / Share
Natalia Lech, 15.12.2017, Ilość wejść: 572, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry