Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

15.12.2017

Spotkanie świąteczne mniejszości narodowych i etnicznych

Przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i etnicznych z Mazowsza wzięli udział w przedświątecznym spotkaniu z Wicewojewodą Arturem Standowiczem i Agnieszką Zawadzką, Pełnomocnikiem Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania.

Reprezentanci zaproszonych organizacji przybliżyli swoją działalność i poinformowali o najważniejszych wydarzeniach w bieżącym roku. Wicewojewoda Artur Standowicz podkreślił, że organizacje mniejszości na Mazowszu prężnie działają, są kreatywne i aktywne. Dodał również, że mają wkład w rozwój społeczny i kulturalny województwa. Przy tej okazji podziękował za współpracę z Wojewodą i wyraził nadzieję, że przyszły rok będzie równie udany. Tematem rozmów była także rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i organizowane z tej okazji wydarzenia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Fundacja Ormiańska, Stowarzyszenie "Wspólnota Rosyjska", Związek Karaimów Polskich,  Karaimskie Dziedzictwo, Związek Tatarów RP Oddział Mazowiecki.

Na co dzień w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kontaktami z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi Mazowsze zajmuje się Agnieszka Zawadzka, Pełnomocnik Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania.

Czym jest mniejszość narodowa lub etniczna?

Grupa obywateli polskich, która jest mniej liczna od pozostałej części ludności, a poza tym:

  • w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją i dąży do jej zachowania;
  •   ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej lub etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
  •   jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Polski od co najmniej 100 lat oraz utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Obecnie za mniejszości narodowe uznaje się: Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców i Żydów, a za mniejszości etniczne: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów.

Podziel / Share
Natalia Lech, 15.12.2017, Ilość wejść: 807, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry