Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

16.01.2018

Posiedzenie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, wręczył powołania członkom Komisji podczas jej pierwszego posiedzenia w składzie, który rozpoczyna swą pracę w kadencji 2018-2023. W spotkaniu wzięli udział także Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW.

Nowo wybranym Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych została dr hab. Dorota Karkowska, profesor nadzwyczajny UŁ.

- Przed Państwem nowe otwarcie i nowy rozdział pracy. Liczę na Państwa doświadczenie, zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy. Naszym celem jest pomagać, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, które dotykają mieszkańców – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Powołany dziś skład Komisji będzie pracował w latach 2018-2023. 31 grudnia 2017 r. zakończyła się kadencja poprzedniego składu Komisji.

W skład Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie na kadencję w latach 2018-2023 wchodzą:

 • Wiktor Klimiuk – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia,
 • Izabela Trojanowska – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,

oraz osoby powołane przez Wojewodę Mazowieckiego:

 • Piotr Winciunas – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy,
 • Maciej Cyran – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy,
 • Elżbieta Madajczyk – przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
 • Lucyna Drążek – przedstawiciel samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych,
 • Katarzyna Blicharczyk-Ożga – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych,
 • Robert Bryzek – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych,
 • Katarzyna Łakoma – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury,
 • Joanna Ziółkowska – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury,
 • Joanna Koch – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Dorota Karkowska – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Barbara Daniluk-Kula – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Agnieszka Skoczylas – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Wiesław Marszał – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Paweł Piekarski – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta.

W trakcie postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalane, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych działają od 2012 roku na
podstawie Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Powstały, aby dać możliwość pacjentom pozasądowego dochodzenia roszczeń w przypadku zdarzenia medycznego, bez jednoczesnego orzekania o winie personelu medycznego.

Komisja składa się z 16 członków. 14 członów ze składu komisji powołuje Wojewoda i po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Wojewodzie kandydatury z terenu województwa zgłaszają: samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta

Informacje szczegółowe na temat działania Komisji znajdują się pod linkiem: http://bip.mazowieckie.pl/contents/216

 

 

Podziel / Share
16.01.2018, Ilość wejść: 1777, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry