Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

16.01.2018

Posiedzenie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, wręczył powołania członkom Komisji podczas jej pierwszego posiedzenia w składzie, który rozpoczyna swą pracę w kadencji 2018-2023. W spotkaniu wzięli udział także Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW.

Nowo wybranym Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych została dr hab. Dorota Karkowska, profesor nadzwyczajny UŁ.

- Przed Państwem nowe otwarcie i nowy rozdział pracy. Liczę na Państwa doświadczenie, zaangażowanie i indywidualne podejście do każdej sprawy. Naszym celem jest pomagać, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, które dotykają mieszkańców – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

Powołany dziś skład Komisji będzie pracował w latach 2018-2023. 31 grudnia 2017 r. zakończyła się kadencja poprzedniego składu Komisji.

W skład Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie na kadencję w latach 2018-2023 wchodzą:

 • Wiktor Klimiuk – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia,
 • Izabela Trojanowska – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,

oraz osoby powołane przez Wojewodę Mazowieckiego:

 • Piotr Winciunas – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy,
 • Maciej Cyran – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy,
 • Elżbieta Madajczyk – przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
 • Lucyna Drążek – przedstawiciel samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych,
 • Katarzyna Blicharczyk-Ożga – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych,
 • Robert Bryzek – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych,
 • Katarzyna Łakoma – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury,
 • Joanna Ziółkowska – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury,
 • Joanna Koch – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Dorota Karkowska – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Barbara Daniluk-Kula – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Agnieszka Skoczylas – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Wiesław Marszał – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta,
 • Paweł Piekarski – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta.

W trakcie postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalane, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych działają od 2012 roku na
podstawie Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Powstały, aby dać możliwość pacjentom pozasądowego dochodzenia roszczeń w przypadku zdarzenia medycznego, bez jednoczesnego orzekania o winie personelu medycznego.

Komisja składa się z 16 członków. 14 członów ze składu komisji powołuje Wojewoda i po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. Wojewodzie kandydatury z terenu województwa zgłaszają: samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych, samorząd zawodowy adwokatury oraz samorząd radców prawnych, organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta

Informacje szczegółowe na temat działania Komisji znajdują się pod linkiem: http://bip.mazowieckie.pl/contents/216

 

 

Podziel / Share
Natalia Lech, 16.01.2018, Ilość wejść: 494, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry