Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

26.01.2018

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Działaczy Antykomunistycznych

W piątek 26 stycznia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera zwołał pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Jednym z głównych punktów spotkania był wybór Przewodniczącego Rady. 

Pierwsze posiedzenie Rady ma na celu wyłonienie z jej grona przewodniczącego, który jest wybierany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustanowionego składu rady. Ponieważ wymogi formalne do przeprowadzenia ważnych wyborów zostały spełnione tuż po otwarciu spotkania Wojewoda Zdzisław Sipiera zarządził przejście do procedury wyboru. W wyniku głosowania na Przewodniczącego rady wybrana została Alina Cybula – Borowińska.

W posiedzeniu udział brali również: Józef Wierzbowski Dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego, Piotr Oleńczak Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojciech Lesiak z Oddziału Współpracy Instytucjonalnej.

- Działanie Rady, w której Państwo zasiadacie jest bardzo ważne. Ponieważ będziecie opiniować  wnioski osób, których życiorysy zapisały się piękną kartą w historii działań opozycji antykomunistycznej - powiedział Wojewoda Mazowiecki.

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie się z wnioskiem szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Lista członków rady:

1. Pani Alina Cybula – Borowińska - Przewodnicząca Rady,

2. Pan Andrzej  Chyłek,

3. Pan Jarosław Guzy,

4. Pan Sławomir Karpiński,

5. Pan Wiesław Mizerski,

6. Pan Janusz Olewiński,

7. Pan Andrzej Snarski.

Rada Konsultacyjna ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych powołana została przez Wojewodę Mazowieckiego 13 grudnia 2017 r. w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zadaniem rady, według Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, jest przede wszystkim opiniowanie wniosków o przyznanie statusu i uprawnień działacza opozycji lub osoby represjonowanej, przekazywanych przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ustawa przewiduje skład rady w liczbie od 5 do 9 członków. Wybierając skład rady kierowano się znaczeniem w środowisku i zasięgiem terytorialnym poszczególnych stowarzyszeń, które składały wnioski z rekomendacjami przyszłych członków rady.

 

Podziel / Share
26.01.2018, Ilość wejść: 1607, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry