Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

05.02.2018

MRPiPS: wyniki konkursu „MALUCH +” 2018 na Mazowszu

Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” w całej Polsce utworzonych zostanie 24,5 tys. miejsc dla maluchów. Z kolei dofinansowanych będzie ok 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Ze wszystkich województw największa liczba tworzonych i dofinansowanych miejsc w ramach Programu przypada na województwo mazowieckie. Suma środków przyznanych beneficjentom na terenie województwa mazowieckiego we wszystkich 4 modułach wynosi 76 384 735 zł i stanowi prawie 20% wszystkich środków rozdysponowanych w ramach Programu. Dzięki środkom z Programu w 2018 roku na terenie Mazowsza powstanie ok 5,5 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.


Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. Dofinansowanie przyznano wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym do dofinansowania przez
wojewodę. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Łącznie na moduł 1a na terenie województwa mazowieckiego przyznano dofinansowanie w kwocie 5 458 502 zł, z tego 5 421 202 zł na tworzenie miejsc opieki i 37 300 zł na ichfunkcjonowanie. Dofinansowano tworzenie 14 instytucji opieki, w których powstanie 291 nowych miejsc opieki.

Moduł 1b był przeznaczony na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce. Przyznano dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodę. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Łącznie na moduł 1b na terenie województwa mazowieckiego przyznano dofinansowanie w kwocie 25 132 722 zł, z tego 25 008 522 zł na tworzenie miejsc opieki i 124 200 zł na ich funkcjonowanie. Dofinansowano tworzenie 20 instytucji opieki. Liczba tworzonych miejsc opieki wynosi 1 483.

Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych przez gminy z udziałem środków z poprzednich edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Łącznie na ten moduł przyznano w województwie mazowieckim dofinansowanie w kwocie 3 488 100 zł. W ramach modułu 2 dofinansowano 75 instytucji opieki.

Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Łącznie na moduł 3 przyznano dofinansowanie w kwocie 32 379 361 zł, z tego 30 752 861 zł na tworzenie miejsc opieki i 1 626 500 zł na ich funkcjonowanie. Dofinansowano tworzenie 169 instytucji opieki na terenie województwa mazowieckiego, co pozwoli na utworzenie 3 662 miejsc opieki.

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Przyznano dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodę. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznacza się 150 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka. Łącznie na moduł 4 przyznano dofinansowanie w kwocie 9 926 050 zł. W ramach modułu 4 dofinansowano 326 instytucji opieki.

W załącznikach znajdują się listy ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w województwie mazowieckim we wszystkich 4 modułach.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
05.02.2018, Ilość wejść: 2410, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry