Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

02.02.2018

Wręczenie odznaczeń państwowych

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz był dzisiaj gospodarzem spotkania z okazji wręczenia odznaczeń państwowych. Wicewojewoda wręczył 19 odznaczeń państwowych i resortowych.

W sali im. Stefana Starzyńskiego mieszczącej się w siedzibie MUW przy Placu Bankowym 3/5 zebrali się nominowani do odznaczenia wraz z rodzinami. Uczestnikiem spotkania był również Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

Wicewojewoda przywitał zebranych gości i po wysłuchania hymnu państwowego przystąpił do ceremonii. Wręczone dzisiaj odznaczenia to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 6 Srebrnych Krzyży Zasługi, 5 Brązowych Krzyży Zasługi, 4 Medale Złote za Długoletnią Służbę oraz 2 Medale Pro Patria.

- Dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość, ale przede wszystkim dziękuję odznaczonym za ich patriotyczną i obywatelską postawę – powiedział na zakończenie uroczystości Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Pani Krystyna Zaboklicka - ps. „Śmigielska”, strz. Sanitariuszka, uczestniczka Powstania Warszawskiego w 4 kompanii batalionu „Bicz” Grupy „Krybar”. Przeszła cały szlak bojowy Grupy „Krybar”, od Powiśla po Śródmieście. Po upadku Powstania trafiła do stalagów: XI B Fallingbostel, VI C Oberlangen.

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

Pan Tomasz Zdzisław Kolczyński - członek NSZZ „Solidarność”. Nieprzerwanie od 1990 roku pracuje na rzecz mieszkańców Płocka. W tym czasie pełnił funkcje m.in.: radnego miasta, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka, Zastępcy Prezydenta Miasta do Spraw Rozwoju. W latach 2002 - 2010 odpowiadał za działalność inwestycyjną, planistyczną, geodezję,  gospodarowanie nieruchomościami gminnymi i skarbu państwa. W latach 2004-2012 członek Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. W 2010 roku w uznaniu zasług dla działalności samorządowej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.      

SREBRNE KRZYŻE ZASŁUGI

Pan Bogdan Grzenkowicz - Prezes Koła Wołomin "Rajski Ptak" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce. Organizator Konkursów Historycznych m.in.: o Żołnierzach Wyklętych, o Bitwie Warszawskiej 1920 r., o Powstaniu Warszawskim. Pięciokrotnie organizował Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce i inne wydarzenia patriotyczno- państwowe na terenie gminy.

Pani Barbara Małgorzata Kupiszewska -  społeczniczka Wspiera działania na rzecz dzieci i nauczycieli, przybliżając im historię i kulturę Polski. W ramach Projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przeprowadziła 6 konkursów wśród nich cztery o nagrodę Ministrów: MON, MSWiA, MEN, BBN. Wśród opracowanych przez nią projektów był m.in.: Międzynarodowy Konkurs na Plakat o nagrodę Szefa MON i Fundacji PZU, którego pokonkursowa wystawa gościła w kraju i za granicą.  

Pan Zbigniew Laskus - rzemieślnik artysta, mistrz: stolarstwa, rzeźbiarstwa i tokarstwa w drewnie, mistrz rzemiosła artystycznego.  Zasłużony restaurator zabytkowych obiektów stanowiących dobra kultury narodowej. Przeprowadził rekonstrukcje m.in.: drewnianych bram, drzwi, okien i mebli będących wyposażeniem obiektów zabytkowych, w tym przedmiotów o unikalnej wartości. Aktywny działacz społeczny w ramach samorządu rzemiosła, członek cechu rzemiosł drzewnych oraz członek-założyciel ogólnopolskiego cechu rzemieślników artystów.

Pani dr n. med. Magdalena Marta Nehring-Gugulska - zajmuje się problemami związanymi z okresem karmienia piersią. Jest pierwszym Międzynarodowym Certyfikowanym  Konsultantem Laktacyjnym (IBCLC) w Polsce. Od kilkunastu lat prowadzi także szeroką działalność naukową i edukacyjną w zakresie laktacji i karmienia naturalnego niemowląt skierowaną do personelu medycznego. Jest autorem kilkunastu prac naukowych publikowanych w  polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest  także ekspertem Medycyny Praktycznej Pediatrii, gdzie udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez lekarzy. Jest prelegentem na licznych konferencjach naukowych kilkakrotnie reprezentowała Polskę za granicą. Od 10 lat jest dyrektorem Centrum Nauki o Laktacji oraz prezesem Fundacji Twórczych Kobiet.

Pan Kazimierz Prochenka - w 1988 r. był współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Z powodu swojej działalności był inwigilowany przez służby PRL. Na podstawie dokumenty z archiwów IPN przyznano mu status osoby pokrzywdzonej. Po zmianach ustrojowych związał się z działalnością samorządową. W wrześniu 1990 r. został wybrany na Wójta Gminy Zbuczyn. Funkcję tę pełnił do 2002 r. Był radnym szczebla gminnego i powiatowego w: Gminie Zbuczyn, Powiecie Siedleckim. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Jako samorządowiec przyczynił się swoimi działaniami  do rozwoju Gminy Zbuczyn a także Powiatu Siedleckiego. 

Pan Andrzej Strusiński - Mistrz Introligatorstwa Mistrz Rzemiosła Artystycznego w introligatorstwie, który za swoją działalność otrzymał odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Wielokrotnie zdobywał również nagrody i wyróżnienia na branżowych targach i wystawach rzemiosł artystycznych. Aktywny działacz samorządów rzemieślniczych: Członek Cechu Introligatorów w Warszawie od 1978 oraz Członek-założyciel Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów 1989. Swoje prace wykonuje również w czynie społecznym.

BRĄZOWE KRZYŻE ZASŁUGI

Pan Marek Jakub Biń - Mistrz Zegarmistrzostwa i artysta plastyk w zakresie konserwacji, rzeczoznawca w zakresie zegarmistrzostwa, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich. Jego pracę wielokrotnie doceniano nagrodami i wyróżnieniami. Swoją działalnością zasłużył się na polu ratowania dóbr kultury i konserwacji zabytków. Dokonał renowacji i naprawy zegarów ze zbiorów muzealnych m.in.: Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz konserwacji zegarów będących na wyposażeniu instytucji państwowych - Sejmu RP, ministerstw, Sądu Najwyższego. Działa w samorządach rzemieślniczych. Członek Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. W 2012 r. Przyznano mu również Honorową Odznakę Rzemiosła.

Pan Rafał Dobrowolski od wielu lat upamiętnia Żołnierzy Wyklętych. Był organizatorem licznych konkursów dla dzieci, koncertów, prelekcji oraz ponad 150 lekcji lekcji o charakterze patriotycznym, które przeprowadził w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Wspierał IPN przy powstaniu filmu "Zapora". Pomagał przy powstaniu książki "Gryf" Jarosława Wróblewskiego. Jest założycielem i przewodniczącym Społecznego Komitetu Pomnika mjr. "Zapory" w Bełżycach oraz pomysłodawca i współorganizatorem rajdu im. mjr. "Zapory" (2013 r.).

Pani Magdalena Grobel - Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W spółce pracuje od 2003 roku. Dzięki jej zaangażowaniu i ciężkiej pracy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,, otrzymały wiele nagród m.in.: w VI edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - wyróżnienie za projekt „Pociąg na scenę”.

Pani Wioletta Maria Kulpa – W latach 1997-2016 główna księgowa Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Od 2002 roku nieprzerwanie pełni funkcję radnej Rady Miasta Płocka. Jako radna podejmuje liczne interwencje w sprawach mieszkańców. W trakcie pełnienia mandatu radnej podejmowała szereg inicjatyw uchwałodawczych na rzecz społeczności lokalnej, aktywnie dbała o poprawę infrastruktury na terenie miasta Płocka.

Pan Jerzy Lech Magiera – W wieku 15 lat założył prywatną stronę internetową, która zawierała dział o cukrzycy. Z biegiem czasu przekształcił ją w portal poświęconą tylko tematyce cukrzycy. Jego strona o nazwie „Moja Cukrzyca", która w 2016 roku obchodziła 15 lat działalności, jest obecnie największą i najbardziej aktualną stroną z dziedziny diabetologii. Serwis przeznaczony jest dla osób chorych na cukrzycę, jak również dla wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy i chorób współistniejących. Zadaniem portalu jest przekazywanie wiedzy oraz umożliwianie nawiązania kontaktu między diabetykami. Jerzy Magiera był inicjatorem „słodkich spotkań", czyli spotkań dla diabetyków, które odbywały się w kilkunastu miastach Polski.

Pan Leszek Zbigniew Wieczorek - jest Inicjatorem powołania Społecznego Honorowego Komitetu Fundacji Pierwszego w Historii Sztandaru, który został przekazany władzom miasta w 510 rocznicę otrzymania praw miejskich przez Wyszków. W swych pracach członka w Nadbużańskim Bractwie Ligi Morskiej i Rzecznej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły w Wyszkowie, wspiera organizacje upowszechniające sporty i turystykę wodną. Od wielu lat wspiera działania nauczycieli, instruktorów i trenerów województwa mazowieckiego organizując zawody i turnieje strzeleckie dla młodzieży, szczególnie dla grupy osób niepełnosprawnych. Turnieje, których ideą przyświecającą ich organizacji jest wskrzeszenie międzywojennej tradycji zawodów pod nazwą „10 strzałów ku chwale Ojczyzny", wzbogacane są quizami z wiedzy o historii oręża polskiego i olimpijskiego sportu strzeleckiego. W szerokim spektrum swojego charytatywnego działania jest współorganizatorem wystawy pt. : "1920 - rok Bitwy Warszawskiej". Społecznie działa na rzecz środowiska cywilnego nie tylko na terenie Kurpi ale również na terenie całego Mazowsza.

Medale Złote za Długoletnią Służbę

Pani Elżbieta Borkowska - jest pracownikiem z 43 letnim stażem pracy zawodowej. Pierwszą pracę podjęła 1 sierpnia 1974 r. w Urzędzie Powiatowym Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mławie. Przez 18 lat pracowała zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, z wykształcenia jest inżynierem geodezji. Zdobyła uprawnienia geodezyjne oraz ukończyła studia podyplomowe - wycena nieruchomości. Jest matką trojga dzieci. Za szczególnie wyróżniającą i sumienną pracę została w 1991 r. odznaczona "Srebrną Odznaką" w dziedzinie geodezji i kartografii. Przez 12 lat wykonywała pracę społeczną, na rzecz pracowników urzędu i ich rodzin, polegającą na organizowaniu spotkań integracyjno- sportowych, wycieczek, wyjazdów do teatru, kuligów.

Pani Anna Marianna Gruszczyńska - posiada 37 letni staż pracy, w tym ponad 25 lat w administracji publicznej. W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim pracuje od 1.01.1999 r., w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego na stanowisku inspektora. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych z zakresu transportu i organizacji ruchu drogowego. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W realizacji zadań współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami i podmiotami działającymi w transporcie drogowym. Organizuje dla nich szkolenia dotyczące zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Pani Grażyna Katarzyna Rownińska – przez całe swoje życie zawodowe związana jest z pracą w Państwowych Zakładach Lotniczych PZL Warszawa - Okęcie, gdzie pracuje już 40 lat. Rozpoczęła ją w 1977 r w Zakładzie Usług Agrolotniczych w okresie dużego rozwoju usług i dużego wzrostu kadr. Realizowane były usługi agrolotnicze dla rolnictwa i leśnictwa na terenie kraju i zagranicą. W kraju znajdowało się 5 oddziałów terenowych z własnymi lotniskami i magazynami, gdzie stacjonowały samoloty i przydzielone były załogi lotnicze. W 2000 r zostaje kierownikiem Działu Kadr całych Państwowych Zakładów Lotniczych na Okęciu. Załoga PZL liczy wtedy ok. 1000 osób. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przechodząc szeroki zakres kursów i szkoleń m innymi z prawa pracy, systemu ISO ser.nr 1400, księgowości elektronicznej, BHP dla kadry kierowniczej, Lean Manufactoring, audytu wewnętrznego, itp. W Wyższej Szkole Menedżerskiej uzyskała tytuł magistra na kierunku administracji publicznej. Jest też aktywna w działalności na rzecz środowiska lokalnego w miejscu zamieszkania w gminie Raszyn zaangażowana jest m innymi w program odbudowy zabytkowego zajazdu z XVII w „ Austeria” związanej z bitwą pod Raszynem w 1809 r czy historycznych kapliczek przydrożnych.

Pani Halina Danuta Zalewska – przepracowała ponad 45 lat w służbie państwa Polskiego, w wydziałach administracji rządowej i samorządowej działających w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami.  Reprezentowała interesy skarbu państwa podczas wykonywania wszelkich czynności urzędniczych oraz przed sądem cywilnym. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu uregulowano stan prawny ponad kilkuset nieruchomości skarbu państwa, co ma znaczny wpływ na dalszą gospodarkę tymi nieruchomościami, w szczególności na bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

MEDALE „PRO PATRIA”

Medal nadawany w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pan Grzegorz Całek - jest instruktorem harcerskim, harcmistrzem, od 1992 związanym z miesięcznikiem instruktorów ZHP „Czuwaj", który jest obecnie jedyną profesjonalną gazetą harcerską ukazującą się regularnie drukiem. Miesięcznik „Czuwaj" jest skierowany do instruktorów - harcerskich wychowawców, dlatego zawiera treści rozwijające skuteczne sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą, a także kształtuje wśród młodych wychowawców - wolontariuszy takie postawy jak patriotyzm, przywiązanie do tradycji narodowej, upamiętnianie najnowszej historii Polski, kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Polski.

Bookmark and Share
02.02.2018, Ilość wejść: 3354, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry