Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

08.02.2018

Pierwsze spotkanie Mazowieckiej Rady Kombatanckiej

W  dzisiejszym spotkaniu Mazowieckiej Rady Kombatanckiej, które odbyło się w MUW uczestniczył Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na uroczystym wydarzeniu Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki wręczył akty powołania członkom nowej rady.

- Jesteście Państwo emanacją środowisk, które reprezentujecie – powiedział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wręczając przedstawicielom organizacji kombatanckich powołania do składu Mazowieckiej Rady Kombatanckiej. - Wspólnie będziecie działali na rzecz mazowieckich organizacji kombatanckich.

 - Wsłuchanie się w Państwa głos jest dla nas bardzo ważne. Dlatego cieszę się, że w dniu dzisiejszym Mazowiecka Rada Kombatancka została powołana. Rada ma charakter doradczy i opiniujący. Jest miejscem, gdzie mogą Państwo prezentować swoje pomysły i wyrażać potrzeby – powiedział Minister Jan Kasprzak.

Skład mazowieckiej rady kombatanckiej :

  1. Stanisław Krakowski – Okręg Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
  2. Ryszard Matrzak – Światowa Federacja Polskich Kombatantów Zarząd Główny - Warszawa,
  3. Mieczysław Pogodziński – Warszawski Oddział Związku Sybiraków,
  4. Maria Milbrandt – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  5. dr inż. Leonard Kapiszewski - Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP
  6. Józef Walaszczyk - Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
  7. Halina Jędrzejewska – Związek Powstańców Warszawskich,
  8. Jerzy Stokowski – Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”


Na posiedzeniu byli obecni także: Jacek Polańczyk – Dyrektor Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Alicja Walecka - Wicedyrektor Biura Wojewody oraz Piotr Oleńczak – Pełnomocnik Wojewody do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zgodnie z art. 7 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) wojewódzka rada kombatancka jest organem opiniodawczo-doradczym wojewody w sprawach związanych z integracją środowisk i koordynacją ich działań.

Szczegółowy zakres działania i tryb pracy nowych rad wojewódzkich określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich.

Podziel / Share
08.02.2018, Ilość wejść: 1666, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry