Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

15.02.2018

„Senior+” 2018 - ogólnopolskie wyniki

214 nowych placówek otrzyma w tym roku dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Senior+”, a 224 już istniejące placówki „Senior+” otrzymają wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowania w edycji 2018 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W ramach edycji 2018 Programu powstanie:

w module 1 konkursu - 214 placówek dofinansowanych na łączną kwotę 35 498 203,47 zł, w tym:

 • 76 Dziennych Domów na kwotę 18 620 389, 84 zł,
 • 138 Klubów na kwotę 16 877 813, 63 zł.

w module 2 konkursu – dofinansowanie otrzymają 224 już istniejące placówki, zapewniające 5756 miejsc, na łączną kwotę 14 870 047,99 zł, w tym:

 • 154 Dzienne Domy na kwotę 12 713 133,74 zł,
 • 70 Klubów na kwotę 2 156 914,25 zł.

Placówki powstałe w edycji 2018 Programu zapewnią osobom starszym 5387 nowych miejsc pobytu.

Najwięcej nowych placówek powstanie w województwach: mazowieckim (35), małopolskim (21) i śląskim (20), natomiast najwięcej już istniejących placówek otrzyma dofinansowanie do bieżącej działalności w województwach: mazowieckim (23), śląskim (24), wielkopolskim (24).

Zmiany finansowo-infrastrukturalne oraz wprowadzenie nowej formuły, jaką jest Klub „Senior+” w 2017 r., spotkały się ze zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony samorządów. Polegały one na:

 •  podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. w przypadku Klubu „Senior+”;
 •  podwyższeniu dofinansowania na utrzymanie każdego jednego miejsca dla Dziennych Domów „Senior+” z 200 do 300 zł miesięcznie, w przypadku Klubu „Senior+” – do 200 zł miesięcznie;
 •  obniżeniu wymogów określających minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”;
 •  zmianie minimalnego poziomu zatrudnienia pracowników w celu dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb;
 •  usprawnieniu realizacji Programu poprzez przekazanie części działań (m.in. związanych z podpisywaniem umów) na poziom regionalny.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

 • moduł 1– jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki,
 • moduł 2– zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W przypadku modułu 1 dotacja wynosi do 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior+” oraz do 150 tys. zł dla Klubu „Senior+”. W module 2 już istniejące placówki mogą otrzymać wsparcie finansowe na zapewnienie bieżącej działalności, w przypadku Dziennego Domu „Senior+” do 300 zł miesięcznie na jedno miejsce w placówce, w przypadku Klubu „Senior+” do 200 zł na jedno miejsce miesięcznie w placówce.

W budżecie Programu na rok 2018, zostały zabezpieczone jak do tej pory najwyższe środki – 80 mln zł. W aktualnej edycji konkursu wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie. Wynosi ono 50 368 251, 46 zł.  W związku z czym, w najbliższym czasie planowany jest kolejny nabór wniosków.

Beneficjent, którego oferta umieszczona jest na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie do 26 lutego br. dostarczyć do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (adres do korespondencji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) oświadczenie o przyjęciu dotacji (według wzorów załączonych tutaj). Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu (adres mailowy: wps@mazowieckie.pl).

Pliki do pobrania

Podziel / Share
15.02.2018, Ilość wejść: 2218, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry