Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

19.02.2018

Konferencja dotycząca Polityki Surowcowej Państwa

Zapraszamy na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, 22 lutego 2018 r. w godz. 10.00-15.30 w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej  przy ul. Droga Starotoruńska 3. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną omówione zagadnienia związane z energią geotermalną oraz surowcami chemicznymi stanowiącymi bazę zasobową regionu (Filar 2 PSP, tj. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi).

Dyskusja dotyczyć będzie zapisów projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz możliwych rozwiązań wdrożeniowych, zmierzających m.in. do wykorzystania energii ciepła Ziemi, w tym wód termalnych, aby kierunek ten stał się elementem ogólnokrajowej strategii rozwoju energetyki, a także jednym z rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Dyskusja dotyczyć będzie także możliwości wykorzystania w Polsce tzw. energii niskotemperaturowej (ciepła Ziemi do głębokości 300 m). Podczas rozmów nie zabraknie tematyki dotyczącej złóż surowców chemicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19 lutego 2018 r. na adres psp@mos.gov.pl

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym - PIB, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji.

Osoba wyznaczona do kontaktów w PIG-PIB:

Anna Bagińska, tel. (22) 45 92 174, tel. kom. 607 702 049; e-mail: anna.baginska@pgi.gov.pl

Podziel / Share
Marcin Lasota, 19.02.2018, Ilość wejść: 264, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry