Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

19.02.2018

OSP Moszna w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

W sobotę 17 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie przy ul. Staszica 4 odbyła się uroczystość z okazji włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej z Moszny.

Uroczysty apel przeprowadzono pruszkowskiej komendzie. W strażackim pomieszczeniu zagościli tego dnia, zaproszeni na uroczystość goście oraz strażackie pododdziały z pocztami sztandarowymi.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Konstanty Radziwiłł - Senator RP; Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki; Maksym Gołoś - Starosta Pruszkowski, gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny PSP, Karol Krawczyk - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, st. bryg. Bogdan Łasica - Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Magdalena Beyer - Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa oraz  druh Maciej Kuleta – Prezes OSP Moszna.

Po złożeniu meldunku KG PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez Dowódcę Uroczystości kpt. Mateusza Oleksego  i powitaniu zaproszonych gości przez St. bryg. Dariusza Drzewieckiego odegrano hymn państwowy. Następnie nastąpiło oficjalne odczytanie oraz wręczenie decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny PSP, w obecności Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, wręczył stosowny dokument druhowi Maciejowi Kulecie – Prezesowi OSP Moszna.

Wojewoda Mazowiecki przekazał również na ręce druha Macieja Kulety specjalistyczny zestaw ratunkowy.

- To nowoczesny i specjalistyczny zestaw ratunkowy, który będzie bardzo przydatny w państwa pracy. Jednocześnie życzę, aby nie było potrzeby częstego z niego korzystania. powiedział Wojewoda przekazując ufundowany sprzęt.

Okolicznościowe przemówienia Maksyma Gołosia - Starosty Pruszkowskiego oraz Magdaleny Beyer - Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa zakończyły oficjalną część uroczystości.

 

Oprawę muzyczną wydarzeniu zapewniła Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.

 

Podziel / Share
Marcin Lasota, 19.02.2018, Ilość wejść: 383, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry