Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

06.03.2018

Dodatkowy nabór ofert w programie Senior +

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na rok 2018.

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”. Wysokość środków w ramach dodatkowego naboru planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi: 25 631 748,54 zł.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Konkurs Senior + edycja 2018” do 20 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa lub w Punkcie Obsługi Klienta urzędu. Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż do 20 kwietnia 2018 r.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1) oraz zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela informacji dotyczących programu w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 9:00-12:00, pod numerem telefonu: (22) 661 18 47.

Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udzielają pracownicy Oddziału Programów i Projektów Wydziału Polityki Społecznej, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 pod numerami: (22) 695 71 90, (22) 695 71 82.

Podziel / Share
06.03.2018, Ilość wejść: 1141, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry