Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

08.03.2018

Konferencja: opieka nad noworodkami na Mazowszu

Opieka nad matką i dzieckiem, sytuacja demograficzna oraz działania podejmowane w tym zakresie przez urząd wojewódzki to tematy poruszone w trakcie konferencji z udziałem Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego.

- Cieszę się, że nasz urząd stwarza pole do dyskusji w obszarze opieki zdrowotnej. Prowadźmy dyskusję, wymieniajmy doświadczenia i wypracowujmy dobre praktyki - to istotne działania na rzecz mieszkańców Mazowsza. Naszą uwagę skupmy dzisiaj na zdrowiu noworodków i ich mam - powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki. Zebranych powitał również Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

W województwie mazowieckim w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba urodzeń. W 2017 r. przyszło na świat 63 671 noworodków, to więcej o 2 947 urodzeń niż w roku poprzednim. Stwierdzono spadek umieralności okołoporodowej, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, który zakładał spadek do 6 promili. W województwie mazowieckim aktualnie wynosi ok. 3.2 promile, zaś odsetek dzieci przedwcześnie urodzonych zmniejszył się i wynosi ok. 5 procent.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki od kilku lat podejmuje działania zmierzające do poprawy opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, szczególnie kwestii noworodków urodzonych przedwcześnie. Dzięki współpracy z prof. dr hab. Marią Borszewską-Kornacką oraz Fundacją Bank Mleka Kobiecego powstał raport ,,Opieka neonatologiczna wcześniaków na Mazowszu”, zawierający oprócz danych epidemiologicznych wyniki ankiet na temat sposobów i warunków karmienia noworodków na terenie 22 placówek leczniczych.

W ramach wspierania kobiet i ich rodzin w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży zostały opracowane rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa. Wytyczne opracował zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W opracowaniu znajdują się również informacje dla pacjentki i jej bliskich, regulacje prawne oraz arkusz oceny rekomendacji. Rekomendacje wdrożyło do stosowania 45 oddziałów ginekologiczno-położniczych. Wyniki ewaluacji wskazują, że rekomendacje oceniane są wysoko, na poziomie 4,5 w skali 5 stopniowej. Treść rekomendacji została uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz stanowiła przykład dobrych praktyk dla innych województw.

Przy współpracy z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi organizowane są cykliczne spotkania i konferencje na temat opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, m.in. promocja karmienia mlekiem matki i wspieranie powstania banku mleka kobiecego w Warszawie oraz profilaktyka szczepień przeciw pneumokokom. Dzięki współpracy z Fundacją ,,Wcześniak” w urzędzie prezentowana była także wystawa fotograficzna z okazji Światowego Dnia Wcześniaka.

W 2017 r. we współpracy z Kuratorium Oświaty i konsultantami  wojewódzkimi został opracowany ,,Mazowiecki informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością”. Jest on skierowany do rodziców, którzy dowiadują się o urodzeniu nieuleczalnie chorego dziecka. Stanowi kompendium wiedzy na temat dostępu i możliwości specjalistycznego leczenia, wsparcia psychologicznego i problemu niepełnosprawności, otrzymania pomocy socjalnej oraz edukacji dziecka z niepełnosprawnością na Mazowszu. Opracowanie jest odpowiedzią na program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za Życiem”. Informator jest dostępny tutaj.

Na Mazowszu znajduje się 51 oddziałów noworodkowych, a ogółem dostępnych jest 961 łóżek. Przy szpitalach działają Poradnie Neonatologiczne. Na Mazowszu zatrudnionych jest ogółem 138 neonatologów. Liczba miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie neonatologii wynosi 91. Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji wynosi aktualnie 45, wolnych jest 48 miejsc. Z raportu profesor Marii Borszewskiej – Kornackiej, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii za 2017 rok wynika, że dostęp do leczenia szpitalnego w ostatnich latach uległ dalszej poprawie, szczególnie w zakresie działania perinatalnej opieki trójstopniowej, także diagnostyka i leczenie noworodków jest na najwyższym poziomie.

Spotkanie poprowadziła Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, konsultanci krajowi i wojewódzccy, Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka oraz dyrektorów placówek leczniczych. Wydarzenie skierowane było do kadry medycznej z oddziałów: położniczych, neonatolologicznych oraz noworodkowych.

Podziel / Share
Natalia Lech, 08.03.2018, Ilość wejść: 270, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry