Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

08.03.2018

Konferencja: opieka nad noworodkami na Mazowszu

Opieka nad matką i dzieckiem, sytuacja demograficzna oraz działania podejmowane w tym zakresie przez urząd wojewódzki to tematy poruszone w trakcie konferencji z udziałem Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego.

- Cieszę się, że nasz urząd stwarza pole do dyskusji w obszarze opieki zdrowotnej. Prowadźmy dyskusję, wymieniajmy doświadczenia i wypracowujmy dobre praktyki - to istotne działania na rzecz mieszkańców Mazowsza. Naszą uwagę skupmy dzisiaj na zdrowiu noworodków i ich mam - powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki. Zebranych powitał również Jarosław Chmielewski, Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW.

W województwie mazowieckim w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła liczba urodzeń. W 2017 r. przyszło na świat 63 671 noworodków, to więcej o 2 947 urodzeń niż w roku poprzednim. Stwierdzono spadek umieralności okołoporodowej, zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia, który zakładał spadek do 6 promili. W województwie mazowieckim aktualnie wynosi ok. 3.2 promile, zaś odsetek dzieci przedwcześnie urodzonych zmniejszył się i wynosi ok. 5 procent.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki od kilku lat podejmuje działania zmierzające do poprawy opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, szczególnie kwestii noworodków urodzonych przedwcześnie. Dzięki współpracy z prof. dr hab. Marią Borszewską-Kornacką oraz Fundacją Bank Mleka Kobiecego powstał raport ,,Opieka neonatologiczna wcześniaków na Mazowszu”, zawierający oprócz danych epidemiologicznych wyniki ankiet na temat sposobów i warunków karmienia noworodków na terenie 22 placówek leczniczych.

W ramach wspierania kobiet i ich rodzin w przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży zostały opracowane rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa. Wytyczne opracował zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Czajkowskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii. W opracowaniu znajdują się również informacje dla pacjentki i jej bliskich, regulacje prawne oraz arkusz oceny rekomendacji. Rekomendacje wdrożyło do stosowania 45 oddziałów ginekologiczno-położniczych. Wyniki ewaluacji wskazują, że rekomendacje oceniane są wysoko, na poziomie 4,5 w skali 5 stopniowej. Treść rekomendacji została uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz stanowiła przykład dobrych praktyk dla innych województw.

Przy współpracy z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi organizowane są cykliczne spotkania i konferencje na temat opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, m.in. promocja karmienia mlekiem matki i wspieranie powstania banku mleka kobiecego w Warszawie oraz profilaktyka szczepień przeciw pneumokokom. Dzięki współpracy z Fundacją ,,Wcześniak” w urzędzie prezentowana była także wystawa fotograficzna z okazji Światowego Dnia Wcześniaka.

W 2017 r. we współpracy z Kuratorium Oświaty i konsultantami  wojewódzkimi został opracowany ,,Mazowiecki informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością”. Jest on skierowany do rodziców, którzy dowiadują się o urodzeniu nieuleczalnie chorego dziecka. Stanowi kompendium wiedzy na temat dostępu i możliwości specjalistycznego leczenia, wsparcia psychologicznego i problemu niepełnosprawności, otrzymania pomocy socjalnej oraz edukacji dziecka z niepełnosprawnością na Mazowszu. Opracowanie jest odpowiedzią na program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za Życiem”. Informator jest dostępny tutaj.

Na Mazowszu znajduje się 51 oddziałów noworodkowych, a ogółem dostępnych jest 961 łóżek. Przy szpitalach działają Poradnie Neonatologiczne. Na Mazowszu zatrudnionych jest ogółem 138 neonatologów. Liczba miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie neonatologii wynosi 91. Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji wynosi aktualnie 45, wolnych jest 48 miejsc. Z raportu profesor Marii Borszewskiej – Kornackiej, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii za 2017 rok wynika, że dostęp do leczenia szpitalnego w ostatnich latach uległ dalszej poprawie, szczególnie w zakresie działania perinatalnej opieki trójstopniowej, także diagnostyka i leczenie noworodków jest na najwyższym poziomie.

Spotkanie poprowadziła Halina Krajkowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Zdrowia, konsultanci krajowi i wojewódzccy, Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka oraz dyrektorów placówek leczniczych. Wydarzenie skierowane było do kadry medycznej z oddziałów: położniczych, neonatolologicznych oraz noworodkowych.

Podziel / Share
08.03.2018, Ilość wejść: 689, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry