Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

09.03.2018

Umowa na przebudowę alei Wojska Polskiego w Radomiu podpisana

Ponad 93 mln zł dotacji z budżetu państwa pozwoli na przebudowę ważnej dla Radomia arterii komunikacyjnej.

Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki podpisał 10 marca 2018 r., w imieniu Wojewody Mazowieckiego, umowę o udzielenie dotacji na realizację projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i nr 12 w Radomiu – alei Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego”.

Ta potrzebna miastu i regionowi inwestycja będzie realizowana w latach 2018 – 2020. Jej szacunkowy koszt wynosi ok. 116, 4 mln zł, z czego 80 proc., tj. 93, 12 mln zł, zostanie sfinansowanych ze środków budżetu państwa. Uwzględniając kolejne lata, finansowanie przebudowy przedstawia się następująco: w 2018 r. szacowany koszt wynosi 35,4 mln zł, przy dotacji 28,32 mln zł, w 2019 r. szacowany koszt to  46 mln zł, przy dotacji 36,8 mln zł, a w 2020 r. 35 mln zł z dotacją w wysokości 28 mln zł.

Środki z budżetu państwa zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych na drogach krajowych nr 9 i 12 w Radomiu, których łączna długość przebudowywanych odcinków wynosi prawie 5,5 km. Wykonane zostaną również chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy, oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Spotkanie, w trakcie którego podpisano umowę na dofinansowanie tych inwestycji, odbyło się w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Uczestniczyli w nim: Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz, Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Poseł na Sejm RP Andrzej Kosztowniak, Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień, Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk oraz kierownik delegatury MUW w Radomiu Krzysztof Murawski.

Podziel / Share
Igor Piwowarski, 09.03.2018, Ilość wejść: 529, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry