Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

03.04.2018

Dofinansowanie lokalnej infrastruktury drogowej – ruszył nabór wniosków

Samorządy mogą składać wnioski w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do 15 kwietnia 2018 r.* Województwo mazowieckie otrzymało dofinansowanie w kwocie: 47 808 607,00 zł.

Wnioski można składać:

 • osobiście w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (wejście F, pokój 1),
 • drogą pocztową na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (skrytka /t6j4ljd68r/skrytka); wniosek musi zawierać podpisy elektroniczne wszystkich osób upoważnionych.

Datą złożenia wniosku jest data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzór wniosku znajduje się w załączniku, na dole strony. Dodatkowe informacje można znaleźć pod banerem Program rozwoju sieci dróg lokalnych.

Program ma na celu wsparcie samorządów w budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych. Celami szczegółowymi Programu są:

 • rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
 • powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty estakady, kładki), sygnalizacja świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie to kwota 5 mln zł. Udział dotacji w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 60% lub 80% kosztów zadania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca. Maksymalna liczba dofinasowanych zadań dla gmin  to jedno zadanie, dla powiatów i miast na prawach powiatu to dwa zadania.

Harmonogram:

 •  do 15 kwietnia 2018 r.* – nabór wniosków na dofinansowanie zadań przez Wojewodę,
 • do 15 maja 2018 r. – przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju przez Wojewodę listy zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania,
 • do 31 maja br. – Minister Inwestycji i Rozwoju wydaje opinię dotyczącą wniosków,
 • po 31 maja br. – dokonanie podziału zadań przez Wojewodę na podstawowe i rezerwowe, wystąpienie do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej, podpisanie umów na udzielenie dotacji,
 • do 28 lutego 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju zbiorczego zestawienia wykorzystania dotacji celowych w województwie,
 • do 31 marca 2019 r. – sporządzenie i przekazanie Ministrowi Inwestycji i Rozwoju sprawozdania z realizacji programu z województwie.

 

*Zgodnie z Kodeksem Postepowania Administracyjnego (art. 57) w sytuacji, gdy wskazany termin jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa następnego dnia. W tym wypadku ponieważ wskazany w Programie termin 15 kwietnia 2018 r. wypada w niedzielę, samorządy wnioski mogą składać do poniedziałku, 16 kwietnia br.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
03.04.2018, Ilość wejść: 3483, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry