Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

06.04.2018

Wręczenie odznaczeń państwowych

Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera był dzisiaj gospodarzem spotkania z okazji wręczenia odznaczeń państwowych. Wojewoda wręczył 19 odznaczeń państwowych i resortowych.

- Gratuluję wszystkim dziś odznaczonym. Państwa postawa jest godna naśladowania i może stanowić wzór zaangażowania w życie społeczne – powiedział Wojewoda, który po wysłuchaniu hymnu państwowego przystąpił do ceremonii.

Wręczone dzisiaj odznaczenia to: Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zesłańców Sybiru, Srebrny Krzyż, 11 Brązowych Krzyży Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, Medal Pro Patria.

Podczas uroczystości obecni byli także: Pan Arkadiusz Cegliński – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Honorowego Krwiodawstwa  w Polsce "Dar Serca" i Pan Mariusz Kowalewski – Wójt Gminy Winnica.

Krzyże Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski

 • Pan Kazimierz Szczęsny - ps. „Florek”, zaangażowany w działalność Armii Krajowej od marca 1942 r. do sierpnia 1944 r. Należał do oddziału AK w Ostrówku, w Obwodzie AK Radzymin krypt. „Rajski Ptak”, „Burak” pod dowództwem Józefa Szymczaka ps. Babinicz”, wchodzącego w skład 32. Pułku Piechoty AK. Wraz z rodziną udzielał schronienia osobom narodowości żydowskiej. Rodzina Szczęsnych mieszkała przed wojną we wsi Klembów koło Wołomina. W lutym 1943 r. w ich położonym na uboczu gospodarstwie ukryli się Abram i Rachela Sztarkierowie. Żydowskie małżeństwo uciekło z getta w Wołominie tuż przed jego likwidacją w październiku 1942 r. Gdy Szczęśni zorientowali się, że w ich stodole znajdują się wycieńczeni ludzie, nakarmili ich i zgodzili się pomóc. Przez półtora roku małżeństwo ukrywało się w stodole Szczęsnych. Po wojnie ocalali wyjechali do Łodzi. W 1958 roku wyemigrowali do Izraela. Do śmierci pozostali w kontakcie z rodziną Szczęsnych. Order w imieniu zmarłego ojca odebrała córka, Pani Kazimiera Gańko.
 • Pani Stanisława Roztropowicz – Szkubel – Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata. Józef Roztropowicz razem z żoną Natalią dzierżawił ziemię w osadzie niedaleko Radziwiłłowa (obecnie Ukraina). Mieli czworo dzieci. Roztropowiczowie przeprowadzili się do Radziwiłłowa, zamieszkali w kompleksie budynków między innymi z rodziną Stramskich i rodziną ukrywającą u siebie żydowskie dziecko, Sabinę Kagan. Po wojnie Sabinę adoptowało małżeństwo lekarzy żydowskich. W 1999 roku Sabina dowiedziała się po raz pierwszy o swoich biologicznych rodzicach, zamordowanych w czasie Holocaustu. Pozostaje w przyjaznych stosunkach z rodziną Roztropowiczów.

Krzyż Zesłańców Sybiru - Pan Alfred Truszkowski.

Odznaczenie jest nadawane osobom, które w chwili deportacji posiadały obywatelstwo polskie, oraz dzieciom tych osób urodzonym na zesłaniu. Może być nadawany również osobom, które były więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek. 

Złoty Krzyż Zasługi

 • Pani Krystyna Franciszka Bachanek – nauczycielka, plastyk i działaczka społeczna. W szkołach warszawskich przez 30 lat uczyła rysunku i historii sztuki jednocześnie prowadząc warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli plastyki współpracując z Akademią Sztuk Pięknych. Założyła dwie grupy twórcze „P-90" i „Kontrasty". Wydała tomik „Sploty" o tematyce marynistycznej. Organizator Fundacji Sztuki Dziecka przyznającej stypendia artystyczne.

Srebrny Krzyż Zasługi

 • Pan Jacek Mirosław Biernacki - pierwszy raz oddał krew w 1991 r. W sumie oddał honorowo 37 150 ml krwi. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża od 2006 r. i Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „ Dar Serca" od 2011 r. Aktywnie uczestniczy w działalności Zarządu Klubu oraz propagowaniu ruchu czerwonokrzyskiego i honorowego krwiodawstwa. Do chwili obecnej dzięki jego staraniom i osobistemu zaangażowaniu zostało zarejestrowanych ponad 1600 potencjalnych dawców.

Brązowe Krzyże Zasługi

 • Pani Agata Jadwiga Biernacka - pierwszy raz oddała krew w 2013 r. W sumie oddała ponad 4000 ml krwi. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Dar Serca”. Od 2011 r. Aktywnie uczestniczy w działalności Zarządu Klubu, jest członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu.
 • Pan Arkadiusz Cegliński - honorowy krwiodawca, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Honorowego Krwiodawstwa w Polsce "Dar Serca".
 • Pani Małgorzata Zofia Ciecierska - pierwszy raz oddała krew w 2002 r. W sumie oddała honorowo 18 350 ml krwi. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża od 2002 r. i Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Dar ". Aktywnie uczestniczy w działalności Klubu i dużym zaangażowaniem działa na polu propagowania ruchu czerwonokrzyskiego i honorowego krwiodawstwa.
 • Pan Dariusz Ireneusz Gmaj - oddaje krew od 1989 r. W sumie oddał honorowo 16 900 ml. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "Dar Serca" od 29.10.2007 r.
 • Pan Andrzej Gochna - mikroprzedsiębiorca, Wiceprezes Cechu, instruktor praktycznej nauki zawodu, mistrz w zawodzie elektromechanik pojazdowy, egzaminator w komisji egzaminacyjnej na tytuł zawodowy. Działalność rzemieślniczą prowadzi od 1989 r. Swój wolny czas poświęca na pracę społeczną na rzecz środowiska rzemieślniczego. Doświadczenie organizacyjne i wiedzę zawodową wykorzystuje w samorządzie gospodarczym rzemiosła. Od 2005 r. członek Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, a od 2009 r. WicePrezes Zarządu, członek Komisji ds. oświaty zawodowej Zarządu Cechu od 1997 r.  Autor ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych w zawodzie elektromechanik dla egzaminów czeladniczych i mistrzowskich opracowanych dla Związku Rzemiosła Polskiego.  
 • Pani Anna Górecka - od 40 lat pracuje na rzecz społeczności Gminy Winnica jako pediatra i specjalista medycyny rodzinnej. W okresie długoletniej pracy pomagała ludziom w zakresie opieki medycznej oraz służyła pomocą osobom schorowanym. Społecznie działa na rzecz Stowarzyszenia Osób Uzależnionych, współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ostatnim okresie zajmuje się rodzinami będącymi w trudnych sytuacjach życiowych.  
 • Pani Barbara Katarzyna Lańczyk-Wrona - jest wieloletnim lekarzem chorób wewnętrznych i diabetologiem. Dzięki jej zaangażowaniu znacznie wzrósł poziom opieki diabetologicznej nad chorymi na cukrzycę w regionie, co uwidacznia się zmniejszeniem liczby powikłań cukrzycowych wśród chorych. Prowadzi badania lekarskie, prelekcje oraz działania profilaktyczne związane z cukrzycą. Współorganizuje bezpłatne badania poziomu cukru we krwi w małych miejscowościach regionu.
 • Pani Bożena Franciszka Prasek - Jest członkiem PCK od 1989 r. oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Dar Serca" od 1985 r. Aktywnie uczestniczy w działalności Klubu oraz w propagowaniu ruchu honorowego krwiodawstwa.
 • Pan Łukasz Artur Prasek - pierwszy raz oddał krew w 2009 r. W sumie oddał 11 540 ml krwi. Jest członkiem PCK i Klubu HDK PCK „Dar Serca" od 2000 r. Aktywnie uczestniczy w działalności zarządu Klubu oraz działa na polu propagowania ruchu czerwonokrzyskiego i honorowego krwiodawstwa.
 • Pan Daniel Benedykt Truszkowski - udziela się w kilku strukturach organizacyjnych; artystycznych, twórczych, samorządowych, wolontariacie, w zakresie kultury i sztuki. W Mazowieckim Towarzystwie Kultury od 2003 do 2007 r. gdzie był członkiem Zarządu Głównego i Przewodniczącym Sekcji artystów plastyków z Warszawy i Mazowsza. Organizuje i uczestniczy, jako komisarz, w wystawach plastycznych, w kraju i za granicą – m. in. Paryż - Montmantre 2011 r. Założyciel oraz przewodniczący dwóch grup artystycznych; Sekcji malarstwa sztalugowego w PZN (2002 r.) i Sekcji fotograficznej w MTK.(2006 r.).
 • Pan Krzysztof Wolny - pierwszy raz oddał krew w 1977 r. Od 1993 r. do bieżącego roku oddał honorowo 27 000 ml krwi. Jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „ Dar Serca". Od 2010 r. aktywnie uczestniczy w działalności Zarządu Klubu oraz propagowaniu ruchu czerwonokrzyskiego i honorowego krwiodawstwa. Jest Członkiem Zarządu Klubu.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 • Pan Andrzej Matuszczak - od 50 lat pracuje w polskich przedsiębiorstwach, w gałęziach przemysłu, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i rozwoju technologicznego. Od 1993 roku zarządza przedsiębiorstwem Spółdzielnią Inwalidów "Mazowianka", przekształconą w lutym 2015 roku w Fabrykę Sprężyn "Mazowianka". Nie tylko tworzył zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych, lecz propagował przy tym politykę równych szans, tworzył przyjazne i odpowiednio wyposażone stanowiska pracy i zaplecze socjalne, otwarty jest na drugiego człowieka, na wychowanie młodzieży. Jest działaczem i sędzią sportowym, wieloletnim Prezesem i Wiceprezesem Klubów sportowych w Poznaniu i Piasecznie.  

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • Pani Aldona Zasina - pracę zawodową rozpoczęła w 1991 r. i posiada dwadzieścia sześć lat stażu pracy. Od 15 października 1994 r. do chwili obecnej pracuje w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Pracę zawodową rozpoczęła od stanowiska referenta, następnie starszego inspektora. W 2004 r. awansowana została na stanowisko Kierownika Działu Pośrednictwa Pracy, Instrumentów Rynku Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia (przemianowanego później na Referat Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń). Prowadziła zajęcia dla bezrobotnych i pracodawców z sektora MŚP z zakresu komunikacji interpersonalnej, negocjacji i pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Medal Pro Patria

Medal nadawany w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 • Pan Stanisław Hamerling – należał do organizacji niepodległościowych, z tej przyczyny był więziony w latach 1949-1952. W 1948 r. wstąpił do konspiracyjnej młodzieżowej POW w Sławnie. Za tę działalność został aresztowany. Więziono go w piwnicach WUBP w Szczecinie. Za działalność w POW, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie został skazany na dwa lata więzienia, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich na okres trzech lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Ponieważ był nieletni za jego działalność skazano również jego ojca Michała Hamerlinga na karę roku więzienia. Przymusowo wcielono go do służby wojskowej i skierowano do pracy w kopalni Wojkowice - Komorne. Po zwolnieniu z wojska, przez 22 lata pracował w hutnictwie, m.in. w „Hucie - Warszawa". W 2006 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Medal w imieniu Pana Stanisława Hamerlinga odebrała żona, Pani Joanna Bramorska-Hamerling.
Bookmark and Share
06.04.2018, Ilość wejść: 1991, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry