Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

09.05.2018

Węgrów i Rawa Ruska - dofinansowanie renowacji klasztorów

Dzisiaj w Węgrowie Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wziął udział w uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie projektu rewitalizacji dwóch zabytkowych klasztorów. Dzięki projektowi pn. „Bliźniacze klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społecznokulturalnego w Polsce i Ukrainie” przywrócona zostanie świetność cennych zabytków sakralnych.

Wnioskodawcami projektu są: po stronie polskiej - rzymskokatolicka parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie oraz Kuria Archidiecezji Lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie, po stronie ukraińskiej. Głównym celem, który przyświeca realizacji tego zadania, jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Węgrowa i Rawy-Ruskiej poprzez rewitalizację zabytkowych klasztorów i nadanie im nowych funkcji odpowiadających potrzebom społeczności lokalnych i turystów.

 

Działania przeprowadzane w ramach projektu będą nie tylko związane z rewitalizacją i konserwacją zabytkowych klasztorów, ale również dostosowaniem ich do celów turystycznych (wyposażenie, kafeteria, sale). Ważnym elementem programu jest również zainicjowanie produktu turystycznego „Szlak Klasztorów Poreformackich” oraz organizacja w obydwu obiektach konferencji popularno-naukowych promujących wyniki badań archiwalnych.

- Współpraca w ramach programu układa się bardzo dobrze, terminowo realizujemy nasze ambitne cele. Współpracujemy w tej formule już 15 lat, wykorzystując środki z Unii Europejskiej do rozwoju pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego powiedział na spotkaniu Wiceminister Hamryszczak.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Ks. Biskup Tadeusz Pikus - Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej, Ks. Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, a także Magdalena Gawin -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

Węgrów – budynek kościoła i klasztoru poreformackiego

Zespół sakralny Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Piotra z Alkantary i Św. Antoniego z Padwy w Węgrowie od 1962 r. znajduje się w  rejestrze zabytków w jako cenny przykład barokowego założenia klasztornego z I poł. XVIII Wieku. Kościół ufundowany przez rodzinę Krasińskich został wybudowany na miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy przez Carla Ceroniego w latach 1693-1715 według projektu Tylmana z Gameren.

Do 1864 roku pełnił funkcje kościoła klasztornego reformatów. Po zniszczeniach wojny północnej został odbudowany w latach 1706-1722. Po kasacie zakonu w 1864 roku część klasztoru została przebudowana na cerkiew prawosławną, natomiast w pozostałe pomieszczenia zagospodarowano na szkołę i remizę strażacką.

W czasie II wojny światowej z powodu zniszczenia fary miejskiej świątynia pełniła funkcję kościoła parafialnego.

 W klasztorze znajdują się liczne dzieła sztuki m.in.: ostatni kopułowy fresk Michała Anioła Palloniego, wybitnego malarza epoki baroku oraz znakomite przedstawienie sceny ukrzyżowania Jezusa z Nazaretu w ołtarzu głównym dłuta Andreasa Schlutera.

Obecnie w gmachu poklasztornym znajduje się dom rekolekcyjny oraz plebania kościoła poreformackiego.

Klasztor w Rawie Ruskiej

Kościół zawsze był miejscem, gdzie Bracia Mniejsi Franciszkanie odprawiali nabożeństwa. Pojawili się Rawie Ruskiej w 1725 roku. Kościół został wybudowany w stylu barokowym w XVIII wieku wg projektu znanego włoskiego architekta Paolo Fontany. Kościół został konsekrowany w 1738 roku i oddany pod opiekę św. Michała. Do budynku dobudowano później piętrowy klasztor z celami dla zakonników. Świątynia pełniła funkcję sakralną do momentu wtargnięcia na tereny ziemi lwowskiej niemieckich wojska w roku 1941. Od tamtego momentu zabudowania kościelne wykorzystywano jako pomieszczenia magazynowe, później w klasztorze mieściła się stacja maszynowo-traktorowa.

Podziel / Share
09.05.2018, Ilość wejść: 889, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry