Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

11.05.2018

Wicewojewoda Mazowiecki wręczył odznaczenia państwowe

Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski był dzisiaj gospodarzem spotkania z okazji wręczenia odznaczeń państwowych. Wicewojewoda w imieniu Prezydenta RP wręczył 25 odznaczeń państwowych i resortowych.

- Odznaczone dzisiaj osoby reprezentują różne specjalności i dziedziny wiedzy. Cieszę się, że mogę uhonorować Państwa zasługi dla mieszkańców naszej Ojczyzny– powiedział Wicewojewoda, który po wysłuchaniu hymnu państwowego przystąpił do ceremonii.

Wręczone dzisiaj odznaczenia to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi, Srebrne Krzyże Zasługi, Brązowe Krzyże Zasługi, Medale Złote za Długoletnią Służbę, Medale Srebrne za Długoletnią Służbę, Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

Podczas uroczystości obecni byli także: Pan Marek Pacyna – Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Pan Karol Bielski – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans"  w Warszawie, Pan Paweł Juliusz Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew, Pani Ewa Kretkiewicz – Sekretarz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski

 • Pani Zofia Szczepanowska - wzięła udział w manifestacji pod pomnikiem upamiętniającym protest robotniczy z 1976 r. i w związku z tym została zatrzymana. Postawiono jej zarzuty czynnego udziału w nielegalnym zgromadzeniu i demonstracji pod płytą pomnika „Czerwiec 75”.

Złote Krzyże Zasługi

 • Pan Andrzej Kalata – działacz niepodległościowy, zaangażowany w działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz Grupach Oporu RKW „Solidarni" w latach 1980-1986. Zajmował się głównie akcjami kolportażu niepodległościowych ulotek. Uczestniczył również w akcjach rozwieszania transparentów, malowania napisów oraz w procesie druku nielegalnych materiałów.
 • Pani Leokadia Koszalska – w wieku 17 lat, w czasie II wojny światowej, wyjechała ze Starachowic do Warszawy, by przyłączyć się do Powstania Warszawskiego. W czasie Powstania przebywała na terenie Żoliborza w szpitalu polowym gdzie opatrywała rannych, brała czynny udział w budowaniu barykad na ulicach oraz znosiła rannych powstańców do szpitala. Po upadku Powstania została aresztowana i przewieziona z Pruszkowa transportem kolejowym do KL Ravensbruck jako więzień polityczny. W W KL Ravensbruck przebywała do 1944 r., a następnie została przewieziona do KL Neuengamme.  Po uwolnieniu z obozu została przewieziona do Szwecji. Do Polski powróciła w 1945 r.
 • Pan Tomasz Stanisław Piątkowski – w 1980 r. był jednym ze współtwórców NSZZ „Solidarność" w Instytucie Geologicznym w Warszawie gdzie był członkiem Komisji Zakładowej. Od wprowadzenia stanu wojennego do czerwca 1989 r. działał w podziemnych strukturach „Solidarności" w Instvtucie Geologicznym. Współpracował z wydawnictwami niezależnymi, zajmował się organizowaniem materiałów do druku a także był jednym z głównych kolporterów wydawnictw niezależnych. Angażował się w organizowanie pomocy charytatywnej osobom prześladowanym i ich rodzinom.

Srebrne Krzyże Zasługi

 • Pani Teresa Maria Bogiel – pracownik Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego,
 • Pani Danuta Krajewska - ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, wieloletni pracownik szpitala w Radomiu. Obecnie pracuje w Poradni Chorób Piersi i na Oddziale Chirurgii Ogólnej. Jest propagatorką prowadzenia na szeroką skalę badan profilaktycznych raka piersi. Inicjatorka utworzonego w Radomiu Stowarzyszenie Amazonki-Dana.
 • Pan Paweł Juliusz Piątkiewicz – pracownik Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego,
 • Pan Przemysław Sielicki – uzyskał dyplom lekarza medycyny Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2010 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. medycznych Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie,
 • Pan Albert Mariusz Syta - menedżer zespołu medycznego od 15 lat jest zaangażowany w niesienie pomocy osobom chorym na cukrzycę, znajdującym się w trudnym położeniu bytowo - socjalnym oraz we wspieranie inicjatyw edukacyjno - oświatowych niosących wiedzę o cukrzycy wśród osób dotkniętych chorobą. Prowadzi szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu diabetologii i opieki nad pacjentami z cukrzycą. Prowadzi także szkolenia dla pacjentów chorych na cukrzycę,
 • Pan Jerzy Zenon Załomski – zdobywał II i III miejsca na Mistrzostwach Świata IBSA Niewidomych i Słabowidzących w Strzelectwie Pneumatycznym, zdobył 57 medali (31 złotych, 18 srebrnych i 8 brązowych) na Mistrzostwach Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie sportowym, w Iatach 2007 - 2016. Aktywnie działa społeczna na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących.

Brązowe Krzyże Zasługi

 • Pani Anna Barwińska – zawodniczka Klubu Sportowego Niewidomych OMEGA w Łodzi. Jest trenerem sekcji kręgli klasycznych osób niewidomych i słabowidzących. Członek Kadry Narodowej Niewidomych i Słabowidzących w Kręglach Klasycznych oraz Kadry Narodowej Strzelectwa Sportowego.
 • Pan Tomasz Sławomir Błażejewski - wieloletni pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej. Od 2010 r. pełni funkcję Społecznego Inspektora Pracy w swoim zakładzie pracy.  
 • Pani Edyta Kazberuk – członek zarządu i pracownik społeczny koła miejskiego Polskiego Związku Niewidomych, członek zarządu i pracownik społeczny integracyjnego klubu sportowego  „VICTORIA". Wielokrotna medalistka w Polsce nagrodzona pucharem za wybitne osiągnięcia w sporcie przez zarząd Związku Kultury Fizycznej Olimp. Zdobywczyni srebrnego medalu na mistrzostwach świata osób słabowidzących i niewidomych. Przewodnicząca Komisji Strzeleckiej w Polsce Osób Słabowidzących i Niewidomych.
 • Pan Krzysztof Andrzej Ruszkiewicz - wieloletnim członek Kadry Narodowej w Strzelectwie Pneumatycznym Niewidomych i Niedowidzących. W 2014 roku zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Europy w strzelectwie pneumatycznym Niewidomych i Słabowidzących. Od 2010 do 2016 roku zawodnik Integracyjnego Klubu Sportowego "Zryw" w Słupsku. Od 2016 roku zawodnik Olsztyńskiego Klubu Sportowego "Warmia i Mazury" w Olsztynie.
 • Pani Stanisława Szcześniak-Mazur – odbyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pracę zawodową wykonywała w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Radomiu. Aktualnie jest emerytką udzielającą porad lekarskich w Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci, Poradni Konsultacyjnej Szczepień z Punktem Szczepień Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz zajmuje się realizacją programów zdrowotnych dla mieszkańców Radomia. Jest od wielu lat propagatorką prowadzenia akcji szczepień profilaktycznych zarówno wśród seniorów, jak i najmłodszych.
 • Pan Zdzisław Szmytkowski - przez całe dotychczasowe swoje życie zawodowe jest związany z miastem Nowy Dwór Mazowiecki, pracuje ponad 30 lat na rzecz oświaty. Pracę w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął 1 grudnia 1981 r. w Komendzie Hufca ZHP. 1 kwietnia 1982 r. podjął pracę jako nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 4 w dzielnicy Modlin - Twierdza, a od 1 września 1982 r. decyzją ówczesnych władz oświatowych został jej dyrektorem. Aktualnie w skład Zespołu Szkół, którym kieruje wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.
 • Pani Wioletta Justyna Zarzecka - zawodniczka klubu w strzelectwie pneumatycznym dla osób niewidomych i słabowidzących. W okresie tym uzyskała indywidualnie następujące medale: złotych - 14 , srebrnych - 18, brązowych – 9.
 • Pan Glenn Daniel Tyrpa.

Medale Złote za długoletnią służbę

 • Pani Albina Marianna Łubian - w 1995 r. została sekretarzem Miasta i Gminy Pilawa, natomiast w 1999 r. awansowała na stanowisko zastępcy Burmistrza. Funkcję Burmistrza pełni od 2001 r. Dba o pozyskiwanie funduszy na rzecz rozwoju miasta i gminy.
 • Pani Grażyna Stefańczyk – jest absolwentką Średniego Medycznego Studium Zawodowego. Od roku 1990 jest Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy. W latach 2007-2011 była członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach. Podejmuje liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.
 • Pani Marzenna Agnieszka Walesiak – jest zatrudniona w Publicznych Służbach Zatrudnienia od 1982 roku. Posiada 32 letni staż pracy w administracji rządowej i samorządowej. Jest długoletnim i cenionym pracownikiem publicznych służb zatrudnienia. Organizatorka i inicjatorka targów pracy.

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę

 • Pani Jolanta Ewa Chmielewska-Adamczyk - współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami na rzecz poprawy funkcjonowania wychowanków (poradnie psychologiczno - pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, szpital dla dzieci i młodzieży, ul Kopernika - specjalistyczne zajęcia rozwijające dla dzieci),współpracuje z wieloma podmiotami na rzecz poprawy stanu zdrowia wychowanków.
 • Pan Krzysztof Jaworski - od 21 lat jest związany z ratownictwem wodnym, w 1996 r. uzyskał pierwsze uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR. Od momentu uzyskania pierwszych uprawnień, działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach. W swojej wieloletniej pracy, wykazał się ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Jest osobą niezwykle doświadczoną w prowadzeniu i kierowaniu akcją ratowniczą podczas zdarzeń mających miejsce nad wodą i na wodzie. Pełniąc jednocześnie funkcję Prezesa Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Kierownika Oddziału Zegrze Przystań. Jest koordynatorem Centrum Powiadamiania Ratownictwa Wodnego na terenie województwa mazowieckiego, koordynuje, kieruje i prowadzi akcje ratownicze podczas zdarzeń na Jeziorze Zegrzyńskim.
 • Pani Barbara Kryska – wieloletni pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.  Brała udział w realizacji projektów: "Teraz Kobiety" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, „Wyższy standard usług rynku pracy w powiecie gostynińskim".

"Medal Obrońcy Ojczyzny 1939 -1945"

Medal nadawany w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 • Pan Julian Kielichowski – brał udział w Wojnie Obronnej 1939 r., służył w Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej od lutego 1940 r. do stycznia 1945 r. Podczas wojny obronnej walczył w składzie swojego pułku (8 DP) w Armii „Modlin". Po złożeniu broni 28 września 1939 r., skierowany do obozu jenieckiego w Działdowie. Po dwóch miesiącach zbiegł z obozu. W lutym 1940 r. wstąpił do ZWZ w Bartoldach (Obwód Ciechanów ZWZ). W organizacji używał pseudonimu „Piła". Pełnił funkcję dowódcy plutonu ZWZ, a później szefa wyszkolenia bojowego na Placówce AK Bartołdy. Po dekonspiracji w sierpniu 1944 r. musiał ukrywać się.
Bookmark and Share
11.05.2018, Ilość wejść: 1249, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry