Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

15.05.2018

Ruszył nabór uzupełniający w programie Senior +

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił uzupełniający nabór ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020 edycja 2018.

Główny cel skierowanego do samorządów programu „Senior+” to zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych.

Wysokość środków w ramach dodatkowego naboru planowana na utworzenie Dziennych Domów „Senior+” i utworzenie Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek w całej Polsce wynosi 16,4 mln złotych.

540

W ramach programu samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (do 300 tys. zł w przypadku utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu „Senior+” oraz 150 tys. zł w przypadku utworzenia i wyposażenia Klubu „Senior+”), a także na zapewnienie funkcjonowania placówek, które powstały w latach 2015–2017. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wyniesie miesięcznie do 300 zł w Dziennym Domu oraz do 200 zł w Klubie „Senior+”.

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem „Konkurs Senior+ edycja 2018 – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 2” do 14 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu) pod adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

lub złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F, parter, pokój 1, od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki znajdują się na stronie urzędu dotyczącej programu Senior+

Przed upływem terminu składania ofert informacji w sprawie programu udziela Departament Polityki Senioralnej w godz. 9–12 pod nr tel. 22 661 18 59. Zaś w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim informacji na temat zasad programu i warunków konkursu udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–15:00 pod nr tel: (022) 695 71 90.

Podziel / Share
Natalia Lech, 15.05.2018, Ilość wejść: 665, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry