Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

30.05.2018

Powołanie pełnomocników Wojewody Mazowieckiego

Dzisiaj rano w gabinecie Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery  miał miejsce akt powołania Elżbiety Opary-Zawistowskiej oraz Judyty Rozbickiej-Prokopowicz, dwóch pracowniczek Biura Wojewody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pełnomocników Wojewody.

Wojewoda wręczył Paniom swoje pełnomocnictwa, na mocy których ustanowił Elżbietę Oparę-Zawistowską Pełnomocnikiem ds. Równego Traktowania, natomiast Judytę Rozbicką-Prokopowicz ustanowił Pełnomocnikiem ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Województwie Mazowieckim.

Pełnomocnik ds. Równego Traktowania

Zakres zadań:

 1. podejmowanie działań służących promowaniu zasad równego traktowania na terenie województwa mazowieckiego;
 2. podejmowanie działań w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;
 3. podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
 4. promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
 6. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w zakresie realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania.

Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Województwie Mazowieckim

Zakres zadań:

 1. opiniowanie programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego;
 2. koordynowanie na terenie województwa mazowieckiego działań organów administracji rządowej,

realizujących zadania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

 1. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi oraz podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
 2. podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
 3. współpraca z innymi instytucjami lub organizacjami, zajmującymi się problematyką mniejszościową.
Podziel / Share
Marcin Lasota, 30.05.2018, Ilość wejść: 663, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry