Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

30.05.2018

Budowa POW: ptasie wyspy skutecznie chronione

Trwa budowa mostu na Wiśle w ramach realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy. Wizja terenowa potwierdziła skuteczność działań podjętych dla ochrony populacji ptaków siewkowych

30 maja 2018 r. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wraz z Wicewojewodami Sylwestrem Dąbrowskim oraz Arturem Standowiczem, jak i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie Arkadiuszem Siembidą, Dyrektorem Oddziału w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marianem Gołosiem oraz Regionalnym Konserwatorem Przyrody Marcinem Kalbarczykiem wzięli udział w wizji terenowej. Miała ona na celu kontrolę spełnienia warunków zawartych w rozstrzygnięciach wydanych na potrzeby realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy w rejonie budowanej przeprawy mostowej przez Wisłę.

Jednym z celów wizji terenowej było sprawdzenie i ocena skuteczności ochrony dwóch niewielkich wysp znajdujących się w korycie Wisły, w sąsiedztwie inwestycji. Wyspy są miejscem rozrodu i wychowu gatunków ptaków siewkowych, których liczebność w Dolinie Środkowej Wisły jest ważna dla zachowania ich populacji w skali całej Polski. W obszarze tym występuje ponad połowa krajowej populacji rybitwy białoczelnej, 42% populacji sieweczki obrożnej, 36% rybitwy rzecznej, 30% mewy siwej i 12% śmieszki, 7% sieweczki rzecznej oraz 18% populacji  brodźca piskliwego. Gatunki te są chronione w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły. To m.in. dla ich ochrony obszar ten został  w 2004 r. włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków. Ptaki te są także celem ochrony w znajdującym się nieopodal rezerwacie przyrody Wyspy Zawadowskie.

Z tego względu ochrona tych miejsc i ich mieszkańców jest bardzo ważna i wymagała zastosowania szczególnych działań z zakresu ochrony czynnej w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń, jakie mogłyby wiązać się z realizacją inwestycji. Kontrolujący sprawdzili m.in. zgodność realizacji warunków wynikających z wydanych decyzji m.in. w zakresie lokalizacji ogrodzeń elektrycznych wokół kolonii mewy śmieszki oraz wykaszania odrostów wierzbowych na wyspach, co zapewnia ptakom optymalne warunki do rozrodu.

Warte odnotowania jest regularne pojawianie się na wyspie położonej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji mewy czarnogłowej – gatunku bardzo rzadkiego w Polsce, którego ogólna liczebność w dolinie Wisły środkowej szacowana jest na 5 – 21 par lęgowych, co stanowi 17% populacji krajowej oraz szablodzioba, gatunku bardzo rzadko obserwowanego na przelotach w Polsce, sporadycznie lęgowego.

Wojewoda Mazowiecki 25 maja 2017 r.  wydał decyzję zezwalającą na budowę mostu przez Wisłę o długości blisko 2 km. Jest to fragment liczącego w sumie 6,5 km odcinka drogi ekspresowej od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński. 

Podziel / Share
Natalia Lech, 30.05.2018, Ilość wejść: 518, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry