Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

11.06.2018

"Dobry Start" na Mazowszu

Spotkania z samorządowcami i dyrektorami szkół w regionach, poradnik dla rodziców, podręcznik dla samorządów, uruchomienie specjalnej infolinii, informacje mające na celu przybliżenie programu „Dobry Start”, dzięki któremu każde dziecko uczące się w szkole otrzyma świadczenie "Dobry Start".

- Program Dobry Start daje szansę, aby każdy uczeń, każde dziecko rozpoczynające rok szkolny mogło otrzymać wsparcie w wysokości trzystu złotych. Mamy świadomość, że dla rodziców jest to szczególnie trudny czas pod względem wydatkowania potrzeb edukacyjnych dzieci, dlatego program ten znalazł się w tzw. piątce deklaracji Premiera Mateusza Morawieckiego – powiedziała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trakcie konferencji prasowej.

- To o czym powiedziała Pani Minister jest samą kanwą programu, który jest przygotowany po to, żeby w dalszym ciągu inwestować w rodzinę. Mamy ponad dwuletnie doświadczenia, jeżeli chodzi o wypłaty świadczeń z Programu Rodzina 500 plus i ta współpraca z samorządami przebiega sprawnie. Nie przewiduję również żadnych większych problemów z jednorazowymi wypłatami środków na wyprawki szkolne – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

- Program Dobry Start to jest inwestycja w edukację naszych dzieci. Na Mazowszu wsparciem będzie objętych prawie 700 tys. uczniów. Z tego też powodu ogromnym wsparciem dla rodziców będą dodatkowe środki finansowe, które będą mogli przeznaczyć na wyprawkę szkolną dla swoich dzieci. Wszystkim rodzicom będzie dzięki temu dużo łatwiej rozpocząć rok szkolny – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł. Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Szczegóły dotyczące realizacji programu Dobry Start dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart).

Infolinia programu "Dobry Stary" w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została specjalna infolinia. Pod numerem telefonu 22 695 71 22 pracownicy Wydziału Polityki Społecznej urzędu udzielają wszystkich informacji dotyczących programu. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.

 

 

 

Podziel / Share
11.06.2018, Ilość wejść: 1405, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry