Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

12.06.2018

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza: narada w MUW

Standardy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz omówienie dobrych praktyk w zakresie rozwoju pieczy zastępczej  to cele spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Naradę z przedstawicielami samorządów zorganizowano z inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej MUW. Spotkanie otworzył Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski.

Podczas swojego wystąpienia Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski powitał zebranych na konferencji. Przybliżył również zasady programu „Dobry Start” w przypadku przyznawania środków w ramach pieczy zastępczej.

W trakcie narady poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: standardów wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz planowanych zmianach, rozwiązaniach związanych z poszukiwaniem kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.\

W spotkaniu wzięli udział: Anna Olszewska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW, Anna Karpińska, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW, Monika Kuczborska Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele instytucji związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

O dobrych praktykach szkoleniowych dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na przykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie opowiedziała Kierownik placówki, Anna Karaś. Z kolei o budowaniu modelu instytucji wspierającej mówiła Dyrektor Anna Borkowska, zajmująca się pieczą zastępczą w Płocku. Nie zabrakło także doświadczeń w pozyskiwaniu kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej, ten temat przybliżyła zebranym Teodora Karolik, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

Na koniec maja br. na Mazowszu funkcjonowało 101 placówek opiekuńczo-wychowawczych (44 placówki typu socjalizacyjnego, 42 typu rodzinnego, 5 placówek interwencyjnych, 9 łączących zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej
i 1 specjalistyczno-terapeutyczna) oraz 1 interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Obserwuje się stopniowy spadek liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej.  Na koniec 2012 r. na terenie Mazowsza pieczą zastępczą było objętych ogółem 8045 dzieci, a w 2017 r. – 7785 dzieci.

Podziel / Share
Natalia Lech, 12.06.2018, Ilość wejść: 621, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry