Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

22.06.2018

Odznaczenia państwowe w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wręczył Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi, Srebrne Krzyże Zasługi, Brązowe Krzyże Zasługi, Medal za Ofiarność i Odwagę, Medale Złote i Srebrne za Długoletnią Służbę i Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wicewojewoda Artur Standowicz powitał zgromadzonych w gmachu urzędu. Podkreślił, że jest zaszczycony mogąc wręczyć Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski Pani Stanisławie Danucie Kac. Pogratulował wszystkim odznaczonym i podziękował za ich społeczną postawę, która jest gona naśladowania.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego przystąpił do wręczenia odznaczeń.

Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski odznaczona została:

 • Pani Stanisława Danuta Kac – rodzice Pani Danuty w czasie okupacji pomagali ukrywać się osobom narodowości żydowskiej, m.in. przygarnęli żydowską dziewczynkę w wieku 3 lat (obecnie Danielę Barash). Pani Stanisława Kac pomagała matce w opiece nad dziewczynką, przebywającą w ich rodzinnym domu. Po pewnym czasie dziecko zostało oddane do klasztoru żeńskiego przy  ul. Rakowieckiej. Po zakończeniu wojny matka Pani Stanisławy Kac odnalazła i odebrała dziewczynkę z Zakładu Wychowawczego s. Szarytek w Ignacowie i umieściła w sierocińcu w Śródborowie. Po kilku latach Pani Daniela Barash wyemigrowała do Izraela i utrzymywała kontakty z rodziną Lipskich. Rodzina Lipskich oraz Pani Stanisława Danuta Kac w 1986 r. zostali za swoją postawę uhonorowani Medalami „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.  

Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Maciej Bohosiewicz – wieloletni działacz na rzecz środowiska ormiańskiego w Polsce. Od lat podejmuje starania o ratowanie dorobku kulturowego i historycznego polskich Kresów, ma wkład w przywracanie pamięci zapomnianym postaciom polskiej historii. Wśród zasług Pana Macieja Bohosiewicza jest przywrócenie szczątków abpa J. Teodorowicza na ich prawowite miejsce na cmentarzu Orląt we Lwowie. Był inicjatorem, a następnie współorganizatorem odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie Matce Nieznanego Żołnierza. Jadwigę Zarugiewiczową i jej syna upamiętniono 2 listopada 2011 r. 
 • Pani Beata Jurkiewicz – pracę zawodową w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym rozpoczęła w 2011 r.  W szpitalu pełni funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii z Pododdziałem Laryngologii. Jest Konsultantem Kliniki Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Kliniki Pediatrii i Nefrologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego. Od 2011 roku Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Chirurgii Dziecięcej. W 2015 roku powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla obszaru województwa mazowieckiego. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. We wrześniu 2015 r. na światowym kongresie EULIS w Alicante zaprezentowano, wykonany przez nią w roku 2014, zabieg endoskopowy „RIRS" u dziesięciomiesięcznego dziecka. Wykonała dotychczas szereg innowacyjnych, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, które zostały opublikowane w literaturze naukowej, będąc często pierwszym światowym doniesieniem. Współpracuje z Obwodowym Szpitalem Dziecięcym w Żytomierzu, gdzie charytatywnie konsultowała i operowała dzieci z wadami wrodzonymi.

Srebrnymi Krzyżami Zasługi Odznaczeni została:

 • Pani Anna Lewandowska-Romanowska – była jedną z inicjatorek utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Od początku funkcjonowania była głęboko zaangażowana w jego działalność. Wspierała bieżące prace stowarzyszenia. Członkom stowarzyszenia zabezpieczone zostały pomieszczenia biurowe i socjalne w budynku ORLEN Klubu w Płocku. Dzięki jej zaangażowaniu zakupiono m.in. pompy insulinowe dla dzieci i byłych pracowników firmy. Angażowała się w realizowane przez stowarzyszenie przedsięwzięcia m.in. poprzez organizację spotkań i konferencji tematycznych. Pozyskiwała środki finansowe oraz wspierała stowarzyszenie przy organizacji jubileuszy organizacji. Przez lata była współorganizatorem Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą.

Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:

 • Pan Piotr Kelman – był pracownikiem P.B.P „Petrobudowa" w Płocku poprzez Hydrobudowę, Stocznię Rzeczną w Płocku i zakończył pracę w Chłodniach Kominowych w Gliwicach przechodząc na emeryturę w 2004 r. Pan Piotr Kelman wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie 16 kwietnia 1972 roku. Pełnił kolejno następujące funkcje: strażak, dowódca sekcji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a od 1992 r został wybrany na skarbnika jednostki, którą pełni do dnia dzisiejszego. Dzięki jego staraniom powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w 2016 r. Jednostka OSP w Nowym Duninowie bierze czynny udział w wypadkach drogowych, gaszeniu pożarów oraz w ratownictwie wodnym. Pan Piotr Kelman aktywnie uczestniczy w uroczystościach kulturalno-patriotycznych, kościelnych i społecznych.
 • Pan Tadeusz Szymański – działacz społeczny, tworzył niezależne związki zawodowe. W stanie wojennym: od 1982 do 1989 r. przechodził wielokrotne rewizje i zatrzymania w areszcie śledczym za kolportaż ulotek, pomoc charytatywną, dokumentowanie fotograficzne działań MO i SB. Od 30 marca 1983 r. zajmował się pracą na rzecz pomocy represjonowanym członkom „Solidarności" i ich rodzinom w ramach Diecezjalnego Komitetu Charytatywnego w Płocku.
 • Pan Dariusz Eugeniusz Walczak - pracuje w Tramwajach Warszawskich od 1994 r. na stanowisku motorniczego tramwaju (22 lata stażu pracy). Od stycznia 2017 r. został powołany na stanowisko inspektora ds. eksploatacji taboru historycznego. Do jego obowiązków należy m.in. nadzorowanie kolekcji posiadanych przez spółkę tramwajów wpisanych do rejestru zabytków, a także organizacja i nadzorowanie remontów kolejnych eksponatów historycznego taboru. Był pomysłodawcą i inicjatorem kursującej do dziś po Warszawie linii turystycznej „T" obsługiwanej przez zabytkowy tabor przystosowany do obsługi ruchu turystycznego, która kursując w sezonie wiosenno-jesiennym cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem pasażerów. Autor licznych publikacji dotyczących historii tramwajów.

Medalem za Ofiarność i Odwagę odznaczona została:

 • Pani Krystyna Orzyłowska – 1 września 2016 r. Pani Krystyna Orzyłowska dokonując codziennego obejścia inwentarza zauważyła smugi dymu wychodzące ze szczelin parteru i poddasza oraz okien domu rodzinnego. Wiedząc, że w budynku znajduje się 80-letnia ciotka niezwłocznie ruszyła w stronę domu na ratunek. Pani Krystyna zdołała przedostać się w płomieniach do pokoju, gdzie znajdowała się jej krewna. Dzięki ofiarnej postawie Pani Krystyna ocaliła wartość najwyższą jaką jest ludzkie życie.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pan Mirosław Dobosz- w spółce Tramwaje Warszawskie pracuje od 1986 r. Na początku pracował jako motorniczy tramwaju, a następnie jako mechanik taboru szynowego. Zdobyta wiedza oraz umiejętności spowodowały, że został mianowany brygadzistą.
 • Pan Franciszek Jan Grzelec – od 48 lat pracuje w warszawskiej komunikacji miejskiej. Od 1968 r. na stanowisku elektromontera urządzeń w Zakładzie Naprawy Tramwajów, później awansowany na brygadzistę w Zespole Elektrycznym Działu Zaplecza Technicznego. Zajmuje się cotygodniową konserwacją omnibusów konnych, które w okresie letnim obsługują trasę turystyczną stolicy. Był współpomysłodawcą wyeksponowania wagonu tramwajowego historycznego typu „K" przy Teatrze „Kamienica".  
 • Pan Krzysztof Kaczyński od 42 lat pracuje w komunikacji miejskiej w Warszawie, pracę rozpoczął jako robotnik w 1974 r., następnie w 1982 r. awansował na stanowisko mistrza w Dziale Maszyn i Pojazdów w Zakładzie Energetyki Trakcyjnej i Torów, które piastuje do dnia dzisiejszego.
 • Pan Stanisław Kowalczyk – staż pracy w warszawskiej komunikacji miejskiej - 37 lat. Pracuje jako brygadzista i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych mu robotników. Razem stanowią zespół odpowiedzialny m. in. za sprawne naprawy wagonów po kolizjach drogowych czy też naprawy i regeneracje podzespołów tramwajowych.
 • Pan Wojciech Kozik –staż pracy w Tramwajach Warszawskich 10 lat. Pracę w spółce rozpoczął po zakończeniu 40-letniego zatrudnienia w Instytucie Elektrotechniki Zakładzie Trakcji Elektrycznej. Jest twórcą wielu rozwiązań energoelektronicznych zastosowanych w taborze tramwajowym. Był kierownikiem Laboratorium Energoelektronicznego aż do przejścia na emeryturę, a następnie objął stanowisko specjalisty ds. energoelektronicznych, na którym pracuje do dziś.
 • Pani Jolanta Maszkiewicz – staż pracy - 40 lat w komunikacji miejskiej. Jest wieloletnim pracownikiem Spółki Tramwaje Warszawskie, a wcześniej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Od ponad 39 lat, nieprzerwanie pracuje w działach związanych z informatyką, pełniąc, obecnie na stanowisku głównego specjalisty - administratora sieci, systemów i baz danych.
 • Pani Dorota Minorczyk - w komunikacji miejskiej w Warszawie, w tym w spółce Tramwaje Warszawskie pracuje ponad 32 lata. W 2008 r. objęła stanowisko Kierownika Ośrodka Zawodowego (obecnie Dział Szkoleń i Rozwoju). Od prawie 10 lat z dużym zaangażowaniem kieruje działem, którego głównym zadaniem jest szkolenie kandydatów na motorniczych w celu zapewnienia obsługi przewozowej dla stolicy.
 • Pan Roman Wawrowski – staż pracy - 38 lat w komunikacji miejskiej w Warszawie. Aktualnie pracuje jako Kierownik Działu Koordynacji w Zakładzie Realizacji Przewozów „Praga".
 • Pan Piotr Wiktor Wojtkowski – staż pracy - 42 lata w komunikacji miejskiej. W Tramwajach Warszawskich pracuje od 1975 r. W okresie pracy zawodowej pracował na stanowisku elektromontera, stanowisku mistrza odpowiedzialnego za energetykę w Zakładzie Naprawy Tramwajów. Od roku 2005 do chwili obecnej zajmuje stanowisko kierownika Działu Zaplecza Technicznego.

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Pan Wojciech Henryk Błaszczyk - staż pracy 24 lata w Tramwajach Warszawskich. Wysoka kultura osobista, wiedza zawodowa i umiejętności powodują, że jest szanowanym i cenionym przez pracowników, jak i przełożonych. Pracownik od 1999 r. jest honorowym dawcą krwi. Do grudnia 2016 r. oddał łącznie 32 litry 750 mi krwi.
 • Pani Agata Grabowska-Aleksandrowicz - w spółce Tramwaje Warszawskie zatrudniona od 2003 r., łączny staż pracy 27 lat. W okresie 2003-2010 sprawowała pełny nadzór nad finansami spółki, a następnie została pierwszym głównym księgowym spółki, obecnie kieruje Biurem Rachunkowości.
 • Pan Maciej Karol Krawczyk - staż pracy 25 lat w warszawskiej komunikacji miejskiej. Praca na stanowiskach: monter stacji trakcyjnych, technolog, obecnie mistrz w Dziale Sieci Trakcyjnej Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów.  Były krwiodawca, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych instruktor ZHP Hufca Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.
 • Pan Cezary Wierzchoń - staż pracy 29 lat w Tramwajach Warszawskich. Zajmuje się wdrażaniem nowo przyjmowanych pracowników w obowiązki na ich stanowiskach. Ma czynny udział w rekonstrukcji dwóch omnibusów konnych, które w okresie letnim wożą turystów po Starym Mieście w Warszawie. Współuczestniczył również w opracowaniach, remoncie i odbudowie Wagonu typu „K" z roku 1939, który ustawiony w Warszawie przy ul. Solidarności w pobliżu Teatru „Kamienica" służy jako kawiarenka.

Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odznaczony został:

 • Pan Jan Andrzej Kaluszkiewicz - emerytowany nauczyciel muzyki, wykonawca, kompozytor i animator sztuki. Swoją działalnością artystyczną wspomagał od 1967 roku do 2013 roku Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Przez 23 lata (1984 – 2007) pracował w Państwowym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. Pracuje jako akompaniator z chórem „Victoria” przy ciechanowskiej Farze. Chór „Victoria” koncertuje z okazji świąt kościelnych, świąt państwowych i miejskich. Pisze do miejscowych gazet relacjonując bieżące wydarzenia kulturalne. Autor licznych publikacji.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.  

Gośćmi honorowymi, obecnymi na uroczystości byli: Jego Ekscelencja Edgar Gazarian – Ambasador Republiki Armenii, Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew, Pan Robert Kościelny – członek zarządu Tramwajów Warszawskich, Pan Wojciech Bartelski – Prezes Tramwajów Warszawskich.

 

 

Bookmark and Share
22.06.2018, Ilość wejść: 1103, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry