Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

27.06.2018

Narada Dyrektorów Wydziałów Zdrowia urzędów wojewódzkich

Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zorganizował naradę Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów Wydziałów Zdrowia. Spotkanie odbyło się 19 i 20 czerwca  w Konstancinie –Jeziornej.

Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz ocenę i analizę nowych zadań z zakresu zdrowia publicznego nałożonych na Wojewodów i zastosowanych w tym celu rozwiązań. Wśród dyskutowanych tematów znalazły się m.in.: proces legislacyjny w ochronie zdrowia, odwrócony obrót lekami, Państwowe Ratownictwo Medyczne w świetle zmian ustawowych, stan i perspektywy działania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

W naradzie uczestniczyli m.in.: prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia, Waldemar Kraska - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, Sylwester Dąbrowski - Wicewojewoda Mazowiecki, Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta, Grzegorz Hudzik - Z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. nadzw. dr hab. Dorota Karkowska - Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, przedstawiciele GIF i ZUS.

 

Podziel / Share
27.06.2018, Ilość wejść: 611, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności

Aktualne projekty

do góry